Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Gebiedsontwikkeling Poort van Hoorn   (11-09-2019)


Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn,
Nieuwe Steen 1
Hoorn

Hoorn, 11 september 2019

Onderwerp: Gebiedsontwikkeling entree Poort van Hoorn

 

Geachte gemeenteraad, geacht college,

Vereniging Oud Hoorn heeft kennis genomen van de voorgestelde aanpak van het stationsgebied onder de noemer Poort van Hoorn. In de loop van het proces kunt u ook een bijdrage van ons tegemoet zien. Vooruitlopend daarop willen wij onze zorgen uiten over de entree van onze mooie monumentale stad. We doelen op de entree via het Keern. Voor ons ontvouwt zich na het passeren van het spoor een blik op bepaald geen fraai benzinestation en een dichtgetimmerde garage. Het benzinestation is Oud Hoorn al jaren een doorn in het oog. We zijn op de hoogte van de afspraken die de gemeente Hoorn toentertijd met de eigenaar van het pompstation heeft gemaakt. Dat is niet snel terug te draaien, maar Oud Hoorn hoopt toch dat alle initiatieven van de kant van de gemeente er op gericht zullen zijn om het benzinestation naar een alternatieve plek te brengen.

Een vergelijkbare situatie geldt voor de dichtgetimmerde garage. Bouwfonds (Rabo Vast-goed) is, voor zover we hebben begrepen, de eigenaar van de garage en de ruimte daarachter. Oud Hoorn wil de gemeente Hoorn graag de suggestie meegeven om het Bouwfonds te verzoeken het gebouw zo snel mogelijk af te breken. De kans dat de huidige situatie de komende jaren zal veranderen is ons inziens tamelijk gering. Bouwfonds zal wellicht openstaan voor het argument dat de entree van de monumentale stad Hoorn op dit moment uitgesproken lelijk is.

Oud Hoorn hoopt dat u een poging wilt ondernemen om Bouwfonds zover te krijgen dat ze instemmen met sloop van de garage en dat ze het totale terrein zullen gaan fatsoeneren. Tevens willen wij het college verzoeken om in overleg met het Bouwfonds te zoeken naar een tijdelijke invulling van het terrein zodat daar activiteiten ontwikkeld kunnen worden die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de beleving van onze stad.

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

 

Jaap van der Hout, voorzitter     Matt Wever, secretaris

 

 

  Terug naar Brieven bestuur