Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Bomenkap Westerdijk/Noorderveemarkt   (21-06-2019)


Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn,

Nieuwe Steen 1

Hoorn

 

Hoorn, 21 06 2019

 

Betreft: De kap van bomen langs de Westerdijk en op de Noorder Veemarkt

Uit het Noord-Hollands dagblad vernamen wij dat u het noodzakelijk vindt verschillende Canadese populieren te kappen. Canadese populieren kunnen tussen de 80 en 140 jaar oud worden. Deze bomen zijn nog niet aan hun laatste levenscyclus begonnen. Wij betreuren deze kap en pleiten ervoor deze zolang mogelijk in stand te houden. Dat vraagt meer onderhoud en het risico dat er af en toe een tak kan afbreken. Dat behoort bij een stad die zijn groene karakter wil behouden.

Wij vragen u om niet gehele reeksen te gelijk te kappen maar per boom te overwegen of deze in stand is te houden. Indien dit om technische goed onderbouwde redenen toch noodzakelijk is om bomen te vervangen pleiten wij voor de herplant van grotere bomen met een goede vorm van grondverbetering. Grondverbetering is voor ons een belangrijke voorwaarde omdat op veel plaatsen in de binnenstad waar dat niet gebeurd is de bomen een kommervol bestaan leiden.

Bij de herplant van de bomen langs de Turfhaven, Weesthuistuin en de Willem de Zwijgerlaan heeft deze aanpak ook zijn nut bewezen voor de stad. 

 

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

Jaap van der Hout, voorzitter                                    

 

  Terug naar Brieven bestuur