Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Monumentenstatus Stadhuis   (30-06-2019)


Aan de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn,

Nieuwe Steen 1

Hoorn

 

Hoorn, 21 06 2019

Betreft: Het stadhuis

 

Geachte raad en college, 

Als vereniging Oud Hoorn willen wij ons niet mengen in de discussie over de plaats van het stadhuis, nieuwbouw of vernieuwing.

Waar wij als vereniging wel zorgen over maken is de status van het huidige gebouw. Twee jaar geleden tijdens de viering van ons 100 jarig bestaan hebben we aangegeven dat het huidige stadhuis het meer dan waard is om als gemeentelijk monument te worden aangewezen. Het huidige stadhuis is één van de weinige bijzondere en grotere gebouwen uit de grote groeiperiode van de vorige eeuw. Een gebouw dat in het middelpunt van de stad is gebouwd als het middelpunt van de gemeenschap.

Wij vragen u om bij beide keuzes rekening te houden met de waarde van dit bijzondere gebouw. Ook wanneer er besloten wordt het gemeentehuis naar de Poort van Hoorn te verplaatsen zou er sprake zijn van een enorm waardeverlies voor de stad wanneer dit stukje recente geschiedenis gesloopt zou worden. Daarnaast is ook de ecologische voetafdruk van de gemeente niet gebaat bij sloop.

Wij pleiten er voor om dit gebouw als gemeentelijk monument aan te wijzen en er zorgvuldig mee om te gaan. Andere bestemmingen zoals wonen zijn ook realiseerbaar met behoud van de huidige waarden.

Ter informatie voegen wij het rapport STADHUIS VAN HOORN FUNCTIONEEL EN MONUMENTWAARDIG! toe. Dit is de architectonische waardenbeschrijving door Mooi Noord-Holland van juni 2017. 

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

Jaap van der Hout, voorzitter

 

  Terug naar Brieven bestuur