Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan Gemeenteraad mbt Noorderkerk   (10-05-2017)


Aan de Raad van de gemeente Hoorn,

Onderwerp verkoop Noorderkerk

Hoorn, 9 mei 2017

 

Geachte raad,

Bijgaand ontvangt u het afschrift van onze brief aan de kerkenraad en het college van Diakenen van de Protestante Gemeente Hoorn, Zwaag en Blokker.

Wij vragen aan de kerkelijke organisatie zo mogelijk de verkoop van de Noorderkerk aan de commerciële partij te heroverwegen. Naar ons idee zou de bestemming voor de bibliotheek prima passen bij het historisch gebouw en de locatie in de binnenstad.

Uw raad zou het gehele proces kunnen bespoedigen en positief kunnen beïnvloeden wanneer u de benodigde gelden beschikbaar stelt en daarmee de publieke functie van dit monument kan waarborgen.

Wij doen een dringend beroep op u alles in het werk te stellen de Noorderkerk voor de gemeenschap te behouden.

Met vertrouwen zien we uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn,

 

M.J.Lodde-Tolenaar

secretaris

 

 

 

  Terug naar Brieven bestuur