Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Gemeentelijk monument Mariaschool Eikstraat   (06-08-2015)


Aan het college van burgemeester en wethouders

Gemeente Hoorn

Onderwerp Gemeentelijk monument Mariaschool Eikstraat

Hoorn, 16 april 2015

Geacht college,

Het gaat om de Mariaschool aan de Eikstraat.

Het huidige pand is de vervanging van de RK Meisjesschool aan het Ramen. Op 12 september 1932 werd de Mariaschool in gebruik genomen en op 5 april 1933 is er een steen in de voorgevel geplaatst door Pastoor J.P.Huibers, deken van Hoorn. In 1953 is een flink stuk aangebouwd.

De Hoornse architect Sjoerd Wopke Langius (1898-1957) ontwierp op verzoek van de parochie en gemeente de Mariaschool. De architectuur kenmerkt zich als echte jaren twintig-dertig bouw. Het ronde metselwerk bij de entree is in de stijl van de Amsterdamse School. De grotere raampartijen zijn kenmerkend voor schoolgebouwen in die tijd. De architect heeft naar alle waarschijnlijkheid veel concessies moeten doen, want geld was er niet.

De bouw vond plaats volgens de na in 1925 ingetreden meer gematigde en zakelijke variant van de Amsterdamse School als één van de richtingen van het Expressionisme. Het vrijstaande bouwdeel oostelijk daarvan dateert van 1953 en is opgetrokken in dezelfde stijl. Binnen in de school zijn nog diverse originele kenmerken terug te vinden.

Andere ontwerpen van Langius in Hoorn zijn het RK missieopleidingsinstituut ‘Mill Hill’, (aan de Provinciale weg) en de Jozefschool, Achterom 17.

Het pand van de Mariaschool is voor Hoorn uniek te noemen en is een van de weinige voorbeelden van de op de Amsterdamse School geïnspireerde architectuur die Hoorn bezit.

Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn acht het pand van dusdanige betekenis voor de stad, dat een beschermende status in de vorm van de aanwijzing tot gemeentelijk monument zeer gewenst is.

Het bestuur verzoekt het college ervoor zorg te dragen dat de aanwijzing tot gemeentelijk monument spoedig kan geschieden.

Bovendien geeft het bestuur u in overweging of de omgeving van de school, de Eikstraat en aangrenzende straten, ook een beschermende status verdient. Het is een van de eerste uitbreidingen buiten de oude stadsgrenzen en het gebied heeft een bijzonder karakter, dat bewaard en beschermd dient te worden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

E.S. Ottens, M.J.Lodde-Tolenaar

Voorzitter secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur