Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Italiaanse Zeedijk   (29-05-2015)


Aan het college van Burgemeester en Wethouders van degemeente Hoorn,

Onderwerp-: Italiaanse Zeedijk

Hoorn, 28 mei 2015

Geacht college,

Het is niet voor de eerste keer dat Vereniging Oud Hoorn aandacht wil vragen voorde situatie op de Italiaanse Zeedijk.

Na de restauraties en verbeteringen die vooral vanaf dejaren zeventig en tachtig hebben plaatsgevonden is deze straat eenaantrekkelijk woon- en leefgebied geworden.

Echter er valt nog steeds iets te doen. Het zou mooi zijnals aan de jarenlange ergernis van velen nu eindelijk een eind kan wordengemaakt.

Het pand 47/49 is inmiddels gestut maar het voormaligepakhuis nr. 51 is enkele jaren geleden met de grond gelijk gemaakt. Daar is eeninmiddels bouwvallig hekwerk geplaatst dat de stormen niet heeft overleefd.Kortom een schandplek in een van de oudste straten van Hoorn, waar bewoners hunbest doen het plezierig en leefbaar te maken.

De straat telt vele monumenten en deze en de bewonersverdienen het naast en met een aantrekkelijke buur te kunnen wonen en nietnaast een verpauperd gat.

Het probleem is al vaak en door diverse groepen aan de ordegesteld. Wij hebben begrepen dat het niet gemakkelijk is voor de gemeente omhier iets aan te doen.

Wij vragen u echter alles in het werk te stellen om de situatiete verbeteren.

Het kan niet zo zijn dat velen werkloos moeten toezien dateen enkeling zich niet als een goed burger en een goed huisbewaarder gedraagt.

Wij vernemen graag van u wanneer u actie gaat ondernemen.Mocht Vereniging Oud Hoorn daartoe op enigerlei wijze aan kunnen bijdragen, danhoren we dat van u.

Wij kijken met belangstelling uit naar uw antwoord.

E.S. Ottens M.J.Lodde-Tolenaar

Voorzitter secretaris

In afschrift naar de Raad, Overleg Leefbaarheid Binnenstad, VerenigingBewoners Havenkwartier

 

  Terug naar Brieven bestuur