Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

R.K. Technische School St. Jozef

Meer geschiedenis

Het pad naar een LTS op rooms-katholieke grondslag ging bepaald niet over rozen, ook al had het stichtingsbestuur - de Stichting R.K. Ambachtsschool Sint Jozef - argumenten die hout sneden. West-Friesland telde kort na de Tweede Wereldoorlog 85.000 inwoners, van wie er 46.000 katholiek waren. In Nederland en ook in Noord-Holland waren er maar weinig katholieke ambachtsscholen. Er was onvoldoende aandacht voor nijverheidsonderwijs op bijzondere grondslag, zo stelde de oprichtingsstichting vast. In Grootebroek was weliswaar een rooms-katholieke ambachtsschool in oprichting, maar de actieradius daarvan was te klein om in alle behoeften te voorzien.
Ambachtschool ca 1920
Ambachtschool, Keern 42, ca. 1920 (foto WFA)

In Hoorn moest volgens de stichting een katholieke dag- en avondschool komen die ook op de regio gericht was. Er moest aandacht zijn voor nijverheidsonderwijs in die vakken waaraan West-Friesland behoefte had. Dat was een West-Friesland waar de agrarische sector de volgende generatie onvoldoende werkgelegenheid zou weten te bieden. 'Het agrarisch bedrijfsleven en zijn neventakken biedt geen voldoende toekomst, zodat de vraag: "Wat moet mijn jongen worden?" een nijpende vraag is geworden' Aldus secretaris mr. J.P. Windhausen (advocaat-procureur in Hoorn) in een artikel in het Noordhollands Dagblad van 16 november 1950. Opvallend zijn de overeenkomsten met de tijd van vandaag: 'Het "edele" ambacht verdient weer naar voren gebracht te worden. (...) In verschillende bedrijfstakken bestaat een grote behoefte aan geschoolde krachten.'
Ambachtschool ca 1958
RK technische school ca.1958 (foto P. Nooteboom)
Windhausen had voor zijn opvattingen de nodige steun uit agrarische en ambachtelijke hoek. De R.K. Westfriese Middenstands-Federatie in Hoogkarspel, de Vakgroep Tuinders van de R.K. Land- en Tuinbouwbond (in Hoorn, Blokker, Westwoud, Zwaag, Nibbixwoud, Wognum, Avenhorn, Ursem, Spanbroek, Hoogwoud en Sijbekarspel), de afdeling Hoorn van de Katholieke Arbeidersbeweging, de R.K. Bouwvakpatroonsbonden uit Hoorn en van de afdeling Westfriesland en de R.K. Metaalbewerkersbond in Hoorn, zij alle hadden schriftelijk verklaard dat zij de oprichting en instandhouding van een r.k. ambachtsschool in Hoorn noodzakelijk vonden. 'Wij betuigen dan ook bij deze adhaesie met het door het bestuur van de R.K. Stichting Ambachtsschool St. Josef te Hoorn tot de Gemeenteraad gericht verzoek tot het verkrijgen van een noodzakelijkheidsverklaring.'
Ambachtschool ca 1958
RK technische school ca.1958 (foto P. Nooteboom)
Uiteindelijk lukte het. De school ging op 1 september 1959 open. De locatie was het pand aan het Keern (nummer 42, naast koekfabriek Wigmans) waar de eerste ambachtsschool gevestigd was geweest. Deze verkaste naar haar gloednieuwe accommodatie aan de Johannes Poststraat en het oude gebouw kwam leeg.

Eind 1971 verhuisde de school naar het nieuwe schoolgebouw dat aan de Berkhouterweg- Dampten was verrezen.

 

Ambachtschool ca. 2000, kort voor de sloop
De ambachtschool kort voor de sloop ca. 2000 (foto: P. v.d. Waal)