Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

RK. Technische School St. Jozef

Korte historie

Toen in 1959 de R.K. Technische School St. Josef van start kon gaan, was dat na tien jaar strijd. De gemeente Hoorn was namelijk niet overtuigd van de noodzaak van een tweede ambachtsschool. Er wás er al een, op neutrale grondslag. In die verzuilde tijd hoefde de komst van een katholieke school niet te rekenen op protestants-christelijke of socialistische bijval.

Locatie Dampten
d'Ampte, Scholengemeenschap Tabor

Het stichtingsbestuur won de strijd echter met steekhoudende argumenten. De deuren van ambachtsschool Sint Jozef gingen op 1 september 1959 open, en wel aan het Keern 42, nota bene het gebouw waar de eerste ambachtsschool uit vertrok. Het duurde nog tot eind 1971 voor de katholieke LTS haar intrek kon nemen in het nieuwe schoolgebouw dat aan de Berkhouterweg - het Dampten was verrezen. Sindsdien ging de school door het leven als KTS St. Jozef.

In 1996 fuseerde de KTS met Huishoudschool/LEAO Sint Margriet en met de Edmar Vergouwen-mavo te Opmeer. Nu is het gebouw de VMBO-locatie d'Ampte van scholengemeenschap Tabor.

 

Auteur: Mirjam Scholten
Redactie scholenrubriek: Sietse Postma