Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De toren

toren hervormde kerkDe uitbouw met de tegenwoordige toren startte in 1738.
De toren is vierkant. Hij bestaat uit drie geledingen en ligt aan de westzijde van het schip. Hij dateertuit de 15e eeuw. (ca. 1460) Deze toren had oorspronkelijk een balustrade, later een ijzeren hek. Nu isgeen van beide meer aanwezig.
De torenklok werd in 1468 door Steven Butendiic gegoten. Zij is 82 cm. hoog en heeft een diametervan 98 cm.
De ingegoten tekst luidt:
"Dum trahor, audite: Voco vos ad gaudia vite MCCCCLXVIII"
Dit betekent:
"Luister als ik getrokken word. Ik roep U tot de Vreugden des Levens 1468"
De toren is, nu Zwaag bij Hoorn hoort, eigendom van de burgerlijke gemeente Hoorn.

In de toren bevindt zich nog een doorgang naar de zolder van het oude schip. De ingang aan deoostzijde van de toren wordt gedekt door een latei uit rode zandsteen met driepasversiering in dehoeken, waarboven een rond venster in een rood zandstenen omraming (tympan), het geheel gevat ineen smalle spitsboognis. Dit timpaan is met traceringen, waarbij nog geen flamboyantvormen voorkomen en die dus tot de eerste helft van de 15e eeuw gerekend worden De ijzeren stavendienden tot steun voor het glas in lood.
In de tweede geleding liggen in de drie vrijliggende zijden telkens drie smalle nissen, gedekt door roodzandstenen lateien.
De derde geleding bevat brede korfbogige gedekte nissen, waarin grote galmgaten.

De gemetselde achtkantige spits wordt - in tegenstelling tot vele andere torenspitsen van deze soort - ondersteund door een houtconstructie.
(In het boek "Noordhollandsche Oudheden" van G. van Arkel en A.W. Weissman van 1891 wordt noggesproken van een "vierkante houten spits")
Uit het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, bijeengebracht door A.J. van der Aa, 13e deelwordt de toren beschreven als eene achtkantige spits, welke is omgeven door een gemetseld hek of omloop van gebakken steen, ruim 25 ellen hoog".