Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vreemde woorden

Betekenis van enkele in de tekst voorkomende woorden:

1. flamboyantvormen = (vlammend) benaming voor de laatste ontwikkelingsfase van de gotische bouwkunst in Frankrijk.
2. travee: ruimte tussen twee balken. Het tussen twee steunpunten gelegen deel van eenoverspanning.
3. schalk: in de gotische bouwkunst een drager in de vorm van een colonnet (rond, driekwartrond of peervormig)
4. sleutelstukken: maken deel uit van de verbinding tussen kap en steunende muur, evenals schinkels
5. korbeel: onderdeel van een houten kapspant aangebracht ter verstijving en ondersteuning van de bovenbintbalk
6. piscina-nis: (piscina = vis) een piscina was een zes- of achtkantig waterbassin waarin door de hervormden gedoopt werd.
Mogelijk is de nis een vervanging. Hij kan ook bedoeld zijn als waterbekken voor de priester, die daar zijn handen kon wassen en de kelk reinigen.
7. tympaan: In de klassieke bouwkunst het driehoekige gevelveld tussen de kroonlijst en de schuin oplopende daklijsten van een gebouw; de term wordt ook als synoniem van *fronton gebruikt.In de latere bouwkunst is het timpaan (ook boogtrommel genoemd) de ronde (romaans) of spitsbogige (gotiek) vulling tussen de bovendorpel en de boog, m.n. boven portalen van kerken, veelal met beeldhouwwerk versierd.

 

Voorheen hervormde kerk Zwaag

 

Samenstelling en fotografie
Lena Bonte, Zwaag

Bronnen
1. uitgave over de N.H.Kerk van 1981 met een inleiding van Ds. H.J. Bos
2. een aantal bulletins van de Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag
3. tekst over het orgel aangeleverd door Edwin Hinfelaar