Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

St. Ceciliakapel

De kap

De open dakstoel met gewelfschotel en -knoop
De open dakstoel met gewelfschotel en -knoop

De overdwars geplaatse scheidingsmuur reikt tot goothoogte (dakvoet) en is doorgetrokken tot aan de nok door middel van een houten schot, zodat ook de dakstoelruimte overdwars in tweeën is gedeeld. Juist onder de dakvoet is eveneens een (zolder-)verdiepingsvloer aangebracht.

Eiken korbeelhoekconstructie onder voorlijst/muurplaat zolderverdieping voorzien van peerkraal- en roosmotief
Eiken korbeelhoekconstructie onder voorlijst/muurplaat zolderverdieping voorzien van peerkraal- en roosmotief

Vanaf deze vloer biedt de eiken, open (onbeschoten) dakstoelconstructie een duidelijk voorbeeld van een middeleeuwse, gothische dakconstructie.

De dakstoel en zoldervloerzijde van de zoldering/plafond boven de Schepenenzaal...
De dakstoel en zoldervloerzijde van de zoldering/plafond boven de Schepenenzaal in de richting van de deelmuur, gezien in westelijke richting

 

Gebruiksgeschiedenis

Vóór de confisquering van de kapel door de overheid is het westelijk deel in gebruik geweest als Latijnse school. De zolder is door de schutterij in gebruik geweest als kledingmagazijn. Daarna o.a. als gemeentearchief tot 1977. Van 1857 tot 1921 was hier ook de politie gehuisvest. Het oostelijk deel, de Loddewijk XVI- of Schepenenzaal, is vanaf 1585 tot 1632 vergaderzaal geweest van de Gecommitterde raden van West-Friesland en het Noorderkwartier. Vanaf 1632 tot de Franse tijd in 1796 verblijfs- en eetzaal voor de Gecommitteerden. Nadien tot 1977 raadzaal (Schepenenzaal). De gemeentelijke archeologische dienst was gehuisvest zowel in het westelijk deel, als op de zolder van het oostelijk deel van 1976 tot 2008. De Schepenenzaal wordt nu gebruikt als ruimte voor huwelijksbevestigingen en andere representatieve doeleinden.

H. Overbeek.

Literatuur/Bronnen:
- De Historische Schoonheid van Hoorn, J.C. Kerkmeijer
- Het Statenlogement in Hoorn, C. Boschma Aarnoudse.