Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

St. Ceciliakapel

De zuidgevel

In de loop der tijd heeft het aanzicht van de zuidgevel in zijn oorspronkelijke vorm nogal wat wijzigingen ondergaan. Vooral wat de plaatsing en vorm van de vensters betreft. Ook de verwijdering van het grootste deel van van de lager liggende kenmerkende waterlijst over het gedeelte van de vier meest oostelijke traveeën had een structurele verandering in het gevelbeeld tot gevolg.

De verspringing naar de nieuwere, lagere druiplijst
De verspringing naar de nieuwere, lagere druiplijst

Plaats en vorm van de vensters alsmede de loop van de druiplijsten kwamen oorspronkelijk overeen met die van de noordgevel. De druiplijst over de westgevel verbond deze met elkaar. Zoals reeds bij de noordgevel is vermeld zijn ook tussen het eerste en derde venster z.g. metseltekens in de muurdammen opgenomen.
Rond 1632 werd de kapel ten behoeve van het bestuur vande Gecommitteerde Raden van West-Friesland opnieuw ingericht. Toen werd óók het lager liggende deel van de druiplijst doorbroken wegens verlenging van de vensteropeningen en de vervanging van de gothische vensters door renaissance kruisvensters. Deze wijzigingen stonden mede in verband met het aanbrengen van een balkenlaag met vloer boven de voorkerkruimte. Deze diende tevens als draagconstructie van het plafond van de nieuw verkregen ruimte er onder, nu de Lodewijk XVI- of Schepenenzaal genoemd. De dorpels van de nog aanwezige paanderdelen (toppen van de vroegere spitsboogvensters) liggen juist boven de balkenlaag/zoldervloer. Toen werd ook de totale kerkruimte overdwars ter plaatse van de grens nonnengalerij/voorkerk in tweeën gedeeld door het bouwen van de huidige inpandige muur. Deze muur vormt daardoor dus de westelijke afsluiting van de huidige voorkerk/koorruimte (Schepenenzaal) en tevens de oostelijke afsluiting van de achterkerk met nonnengalerij.
De kruisvensters van vlak na 1630 werden echter weer vervangen door de huidige in 1788 als onderdeel van de omvorming van de zaal tot Lodewijk XVI-interieurinrichting door Leendert Viervant. Zoals de bouwsporen nog aantonen kregen zij een andere plaatsing.
Ook de twee vensters en toegangsdeur tot de voormalige nonnengalerijruimte dateren uit die tijd. Een authentieke loden hemelwaterafvoerpijp vanaf de goot langs de gevel is nog aanwezig.

Het westelijk deel van de zuidgevel
Het westelijk deel van de zuidgevel