Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

St. Ceciliakapel

Het interieur

Enige kaarsnissen in de nonnengalerij
Enige kaarsnissen in de nonnengalerij

Eertijds toonde het gebouw de eenvoudige inrichting van het interieur van een gothische kloosterkapel in de vorm van een zaalkerk, vaak, zoals ook hier het geval is, met in de achterkerk tegen de westgevel aan overdwars een insteekverdieping als nonnengalerij. Deze bevindt zich hier terplaatse van de drie meest westelijke traveeën. In het muurwerk van deze insteekverdieping bevinden zich nog enige kaarsnissen.

 

De vroegere verblijfs- en eetzaal, thans “Schepenenzaal” genoemd, in Lodewijk XVI inrichting
De vroegere verblijfs- en eetzaal, thans “Schepenenzaal” genoemd, in Lodewijk XVI inrichting

 

De hoekkast ingericht als nog oorspronkelijk urinoir voor de Heren Gecommitteerden
De hoekkast ingericht als nog oorspronkelijk urinoir voor de Heren Gecommitteerden

Rond 1632 werd ook de huidige inpandige deelmuur geplaatst, die de westelijke ruimte, de nonnengalerij, afsloot met de oostelijke ruimte, de voorkerk met koor. Dit oostelijk deel werd toen afgestaan aan de Gecommitteerde Raden van het Bestuur van West-Friesland en het Noorderkwartier vermoedelijk als vergaderplaats. Na 1632, toen het vergader- en bestuursgebouw, het huidige West-Fries museum, opgeleverd werd, kreeg het de bestemming van verblijfs- en eetzaal, terwijl het westelijk deel in handen bleef van de gemeente. Toen is waarschijnlijk ook de zoldering (verdiepingsvloer) aangebracht van de voorkerk en is tegen de deelmuur een rookkanaal met schouw geplaatst. De huidige Lodewijk XVI-schouw naar ontwerp van Leendert Viervant dateert echter uit de tijd van de herinrichting van de zaal in Lodewijk-XVI stijl in 1788, eveneens naar de hand van Leendert Viervant. De zaal, thans ook nog steeds Schepenenzaal genoemd naar zijn funktie als raadzaal van de gemeente van 1795 tot 1977, toont daarmee nog steeds in bijna authentieke toestand een prachtig voorbeeld van de interieurinrichting uit de Lodewijk-XVI stijlperiode.

 

De klok boven de toegangsdeur van de zaal
De klok boven de toegangsdeur van de zaal

Boven de schouw bevindt zich een een grote voorstelling van de slag in het Hoornse Hop (Zuiderzee) tegen de Spaanse vloot in 1573 van de hand van de Amsterdamse kunstschilder Jan Blanckerhoff, alias Jan Moet, geschilderd in 1663. De zeer ambachtelijk uit eikenhout gesneden omlijsting is vervaardigd in 1668 door de Alkmaarse beeldsnijder Johannes Kinnema. De lijst toont allerhande zeer nauwkeurig en ruimtelijk gesneden voorwerpen en attributen, die betrekking hebben op de zeevaart.

Het schildersstuk van Jan Blanckerhoff met gesneden omlijsting van Johannes Kinnema boven de schouw
Het schildersstuk van Jan Blanckerhoff met gesneden omlijsting van Johannes Kinnema boven de schouw

De twee buitenste van de drie kroonluchters dateren van begin negentiende eeuw.

De middelste kroonluchter met de pendel in het wapenschild van West-Friesland
De middelste kroonluchter met de pendel in het wapenschild van West-Friesland