Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Witte Badhuis, 1934 - 1977

1934, Opening Witte Badhuis

In 1934 is het Witte Badhuis geopend. Leo Hoogeveen schrijft daarover in 1991 het volgende:

Eind 1933 ontwierp gemeentearchitect ir. M. Westerink de eerste plannen voor een nieuw badhuis. Onderdeel van zijn plan was de bocht in de Westerdijk ter hoogte van het nieuwe badhuis te verflauwen en aan de overzijde van de nieuwe rijweg ruimte te maken voor het parkeren van auto's en het stallen van rijwielen. Het badhuis zelf bestond uit een kantoortje, 56 kleedkamertjes, 28 voor dames en 28 voor heren, streng van elkaar gescheiden, een inrichting voor de berging van kleren, een theehuis met terras, aparte stranden voor heren en dames, een familiestrand met een waadplaats voor kinderen, een kampeerterrein, steigers, twee duiktorens, speeltuig en twee vlotten. Zowel aan de heren- als aan de dameskant kwamen op het strand een zandbak en twee wippen. Op de middensteiger werd, op aandringen van verontruste katholieken, een schutting van 2 m. hoog gezet, zodat de dames en heren niet door elkaar konden raken.

Witte Badhuis

De feestelijke opening in 1934. Het Witte Badhuis is een geslaagd ontwerp van architect Westerink, met een strakke belijning in de stijl van het Functionalisme. Het is een laag gebouw met een volledig symmetrische plattegrond, een plat dak met overstekende delen en een hoog opgaande centrale ingangspartij. De horizontale lijn overheerst. Ondanks het strakke uiterlijk is het een vriendelijk, open en uitnodigend gebouw, passend bij zijn functie. Het is te betreuren dat het Witte Badhuis niet behouden is gebleven.

Witte Badhuis
Witte Badhuis, 1934.

Tarief Witte Badhuis
Tarief van het Witte Badhuis bij de opening in 1934.

Lufo Westerdijk Hoorn
Luchtopname van het Hoornse Hop en de Westerdijk met bovenaan het Witte Badhuis (foto WFA).

Witte Badhuis
Fietsend langs het Witte Badhuis in de richting van Hoorn (Foto: Collectie de Jong).

Hoorn
Iets voorbij het Witte Badhuis (ligt achter de struiken) met gezicht op Hoorn in 1949 (Foto: Collectie de Jong).

Westerdijk
Gezicht op het Witte Badhuis omstreeks 1944 (Foto: Collectie de Jong).

Westerdijk
Omstreeks 1965.

Witte Badhuis
Westerdijk met links op de achtergrond het Witte Badhuis. Foto uit 1959.

Westerdijk
De Westerdijk tussen het Visserseiland en het Witte Badhuis (foto: Nooteboom).

Westerdijk

De door een storm drooggevallen bodem van een stukje van het IJsselmeer aan de Westerdijk in 1948. Dit was niet het gevolg van eb en vloed. Immers, door de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 was de Zuiderzee veranderd in het IJsselmeer. Vóór 1932 speelden eb en vloed wel een rol. Links op de achtergrond is het Witte Badhuis te zien. De foto laat zien dat het water hier niet erg diep is.

Westerdijk
Een stukje drooggevallen IJsselmeerbodem aan de Westerdijk in 1948.

Witte Badhuis
Opname van de zeezijde van het Witte Badhuis.

Witte Badhuis
Let op de schutting op de middensteiger om mannen en vrouwen van elkaar te scheiden. Foto ca. 1940.

Witte Badhuis
Op deze foto is de middenschutting verwijderd.