Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Technische School Hoorn

Op de monumentenlijst

Hoek St. Josephstraat
Gebouw St. Jozefstraat

Hoofdgebouw
Hoofdgebouw, Joh. Poststraat

Binnenplaats
Binnenplein met zicht op zaagtandgevel

Gevel Liornestraat
Zaagtandgevel vanaf de Liornestraat

In Hoorn is in de jaren vijftig relatief weinig gebouwd, laat staan architectonische hoogstandjes. Het Nieuwe Bouwen was over zijn hoogtepunt heen toen de overloop op gang begon te komen. Hoorn kent dan ook weinig gebouwen die tot het Nieuwe Bouwen gerekend kunnen worden. De TSH is daar één van.
Op advies van de Monumentencommissie besloot de gemeente Hoorn in 2002 het geheel op de monumentenlijst te plaatsen, vanuit de opvatting dat kopgebouw en bijgebouwen één samenhangend ontwerp vormen. Die volgens de Vereniging Oud Hoorn terechte opvatting verkeerde later in haar tegendeel bij de gemeente. In 2006 uitte het college namelijk het voornemen om de bijgebouwen te slopen. En die vormden nu juist qua architectuur het markantste onderdeel.
Het gebouw kwam leeg te staan doordat de TSH, sinds 1994 onderdeel van het Atlas College, in 2004 samengevoegd werd met de Prisma scholengemeenschap, de andere Hoornse VMBO-locatie van het Atlas College. Onder de naam VMBO Titaan betrok de fusieschool in april van dat jaar een nieuw gebouw aan het Dampten. Het opvallende, witte schoolgebouw is een creatie van architect Herman Herzberger, die er de Scholenbouwprijs 2004 mee in de wacht sleepte. ( VMBO Titaan heet sinds 2011 SG Newton.)

Het vrijgekomen hoofdgebouw aan de Johannes Poststraat kreeg een herbestemming: het OPDC (Orthopedagogisch en Didactisch Centrum) werd de nieuwe huurder. Voor de twee zijvleugels en voor de gymzaal werd geen nieuwe bestemming gevonden. Sloop dreigde.
De Vereniging Oud Hoorn kwam tegen de destructieve voornemens in het geweer: Hoe kun je als gemeente nu iets slopen dat je zelf op de lijst van monumenten hebt geplaatst? Uitgerekend de markante zaagtandvleugel zou verloren gaan.

 

Nieuwe bestemming

Er kwam redding. De gemeente Hoorn, Intermaris/Hoeksteen en Thunissen Ontwikkeling Noord BV tekenden op 21 februari 2008 diverse overeenkomsten over de ontwikkeling van de locatie van de TSH. De Gemeente verkocht het terrein aan dit samenwerkingsverband.
De ontwikkeling van de TSH-locatie was voor woningcorporatie Intermaris/Hoeksteen het startpunt voor verdere herstructurering van de wijk.
In de jaren die volgden werd de TSH-locatie opnieuw ingericht. De vleugel aan de St. Jozefstraat werd afgebroken om plaats te maken voor een appartementencomplex (Het Hoornwerk). De befaamde zaagtandvleugel onderging een verbouwing ten behoeve van het nieuwe wijkcentrum De Zaagtand, dat in de plaats kwam van de buurtcentra De Schoor en 't Slot. De Zaagtand werd september 2012 feestelijk geopend. Op het terrein achter de school, aan kant van de Liornestraat, verrees ook een woongebouw (Het Kroonwerk).
De laatste fase van de herinrichting, de bouw van een complex met seniorenwoningen aan de kant van de St. Eloystraat (De Kroon), moet afgerond zijn in 2014.

Zaagtandgebouw Liornestraat
In het midden de zaagtandvleugel, nu onderkomen van wijkcentrum "de Zaagtand".
(foto: S. Postma, april 2013)

 

Bronnen
www.oudhoorn.nl, auteur met aanvullingen van Sietse Postma

Illustraties
Gerard Zoet, Frans Zack e.a., zwart/wit kaarten, H. Stumpel.