Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Technische School Hoorn

Korte historie

technische school
Technische school, 2008, gezien vanaf de Joh. Poststraat

Gezicht op de Johannes Poststraat

Liornestraat, zaagtandvleugel
Zicht op de zaagtandvleugel

De Technische School voor Hoorn en Omstreken is in de jaren vijftig van de vorige eeuw in de wijk Hoorn-Noord gebouwd, als opvolger van de aloude ambachtsschool. De stijl is die van het Nieuwe Bouwen, ofwel de Nieuwe Zakelijkheid of het Functionalisme.
De school is een van de weinige Hoornse gebouwen in deze architectuurstijl. Ze werd op 28 september 1959 officieel geopend.
In 2002 kwamen de gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst. Vier jaar later dreigde toch nog de slopershamer, juist voor het meest markante onderdeel: de zaagtandlokalen die vooral vanaf de Liornestraat goed te zien zijn. Dankzij tegenacties van onder meer de Vereniging Oud Hoorn bleven de zaagtandvleugel en het hoofdgebouw overeind.
Begin 2008 hebben de gemeente Hoorn, Intermaris/Hoeksteen en Thunissen Ontwikkeling Noord BV elkaar gevonden in een ambitieus ontwikkelplan voor deze locatie. Vijf jaar later is een groot deel van de plannen gerealiseerd. Op het terrein zijn verschillende woonblokken verrezen en het wijkcentrum is in de zaagtandvleugel aan de Liornestraat getrokken. Het hoofdgebouw aan de Joh. Poststraat heeft zijn onderwijsfunctie behouden.

 

Oorsprong

Ambachtsschool Keer
Ambachtsschool aan het Keern

De oorsprong van de school dateert van ver vóór de jaren vijftig. In 1912 ging namelijk aan het Keern 42 een praktijkopleiding voor vaklieden van start. 'Onze eigen' J.C. Kerkmeijer was nauw betrokken bij de voorbereidingen van deze Ambachtsschool. Hij was voorzitter van de Vereeniging tot Veredeling van het Ambacht in Hoorn, later de Vereeniging de Ambachtsschool voor Hoorn en Omstreken gedoopt.
De patroons in de stad hadden - zoals nu, een eeuw later, opnieuw het geval is - grote behoefte aan goede vaklieden en aan een praktische opleiding. De Ambachtsschool voorzag in deze behoefte met een groot aantal ambachtelijke praktijkvakken.
Als gevolg van de nieuwe Wet op het Nijverheidsonderwijs in 1921 verviel de verplichting van de gemeente om een burgeravondschool in stand te houden. In plaats daarvan kwam er een door rijk en gemeente gesubsidieerde Avondnijverheidsschool onder bestuur van de Vereniging de Ambachtsschool voor Hoorn en Omstreken.
De ambachtsschool was sinds half negentiende eeuw een vorm van onderwijs die opleidde voor ambacht en nijverheid. Het was dagonderwijs, maar ook de avondschool kwam van de grond.
Als de school in 1959 haar intrek neemt in de gebouwen aan de Johannes Poststraat, is de naam ambachtsschool al tien jaar passé. Sinds 1949 is de TSH een LTS. In de jaren die volgen verandert de aanduiding voor het type onderwijs dat de school aanbiedt nog een aantal keren. Met de invoering van de 'Mammoetwet' in 1968 wordt de term 'lager beroepsonderwijs' (LBO) geïntroduceerd. Begin jaren negentig wordt dit begrip met de komst van de basisvorming vervangen door 'voorbereidend beroepsonderwijs' (VBO). De meest recente naamswijziging dateert uit 1999. Dan worden MAVO en VBO samengevoegd tot 'voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs' (VMBO). Het VMBO kent verschillende leerwegen: een theoretische, een gemengde en twee beroepsgerichte (kader en basis). De beroepsgericht leerwegen zijn het meest praktijkgericht. VMBO is geen eindonderwijs. Alle leerwegen bereiden voor op een vervolgopleiding in het MBO.