Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Technische School Hoorn

Bouw en architectuur

De TSH is de allereerste technische school van Hoorn en was oorspronkelijk als de Ambachtsschool gevestigd aan het Keern, waar nu het kopgebouw van het Run Shoppingcenter staat.

Voor de TSH werd een nieuwe school gebouwd in de jaren 1956 tot 1959, langs de Johannes Poststraat en de St. Eloystraat/St. Jozefstraat.

Aankondigingsbord bouw
Aankondigingsbord bouw

traktatie
Taai ter viering van de eerste paal

dakconstructie
Zaagtanddakconstructie


Heien van de funderingspalen

beton storten
Storten van beton

Opening door burg Canneman
Burgemeester Canneman spreekt zijn zegen uit over de school

 

Gebouw in oorspronkelijke staat
De school in de oorspronkelijke staat.
Het gebouw aan de Sint Jozefstraat / Sint Eloystraat kreeg er in 1988-1989 een verdieping bij

 

in de de bakkerij
In de bakkerij (Foto: K. Swart)


Gevelversiering
De reliëfversiering aan de zijgevel

Oorspronkelijk bestond het gebouw uit het hoofdgebouw, de werkplaatsen (zaagtanddaken) en het gebouw aan de St. Jozefstraat, met onder andere de gymzaal en de horeca-afdelingen (bakkerij, keuken, restaurant). De praktijklokalen kregen door de daken in zaagtandvorm via de ramen veel licht naar binnen. Het gebouw aan de St. Jozefstraat is in 1988-1989 een verdieping hoger gemaakt. Hierdoor is de samenhang met het hoofdgebouw verloren gegaan. Het ontwerp kwam van de tekentafels van het Rotterdamse Architectenbureau Kuiper, Gouwetor, De Ranitz en Bleeker. De stijl was die van het Nieuwe Bouwen, ook wel aangeduid als de Nieuwe Zakelijkheid of het Functionalisme, eerste helft vorige eeuw. Overigens heeft een dochter van architect Gouwetor, Annelies Hangelbroek-Gouwetor, zich in Hoorn gevestigd als restauratiearchitect.

Opvallend aan de strakke gevel van het gebouw langs de Johannes Poststraat is de reliëfversiering. Zij is vervaardigd door Theo van der Nahmer (1917-1989). Hij verkreeg de opdracht in 1957, voor 10.000 gulden. Van der Nahmer verwierf met name veel bekendheid met zijn beelden van brons. In Hoorn heeft hij het bronzen beeldje van Velius vervaardigd, dat op het Nieuwland staat.

 

Het Nieuwe Bouwen

Zaagtand gevel
Eén van de naar voren uitstekende "zaagtand" gevels

Het Nieuwe Bouwen is beïnvloed door De Stijl en Bauhaus, stromingen die het bouwen rationeel benaderden: geometrische, open verkavelingen, strakke architectuur, sobere en doelmatige gebouwen. In Nederland ontstonden met name in Amsterdam en Rotterdam twee belangrijke bewegingen in deze architectuur: De8 en De Opbouw. Ben Merkelbach, medeoprichter van De8, is de grote theoreticus van het Nieuwe Bouwen in Nederland
Hij geloofde erin dat architectuur de levensomstandigheden van mensen kon verbeteren, juist in de werk- en woonomgeving: 'Een gebouw is nooit mooi of lelijk. Het is goed of slecht.'
De Tweede Wereldoorlog stond verdere ontwikkeling van het Nieuwe Bouwen in Nederland in de weg. Pas enkele jaren na de oorlog kreeg het de ruimte. In Amsterdam zijn vervolgens de Westelijke Tuinsteden gerealiseerd, ontworpen door Cornelis van Eesteren. Licht, lucht, ruimte, water en wonen in het groen, voor rijk en arm. Dit was de gedachte achter de bouw van deze wijk.
De stedenbouwkundige ging uit van een scheiding van functies in een wijk. De Westelijke Tuinsteden kenmerken zich dan ook door lange rechte wegen, brede trottoirs met bomenrijen. De bebouwingstructuur is open. Momenteel is dit deel van Amsterdam onderwerp van grootschalige en ingrijpende herstructurering.