Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Oud-Hoorn neemt Jong-Hoorn bij de hand.   (06-02-2019)

kinderen

Na het succes van najaar 2017 stond de Werkgroep Educatie Oud-Hoorn in 2018 voor de uitdaging een goed en educatief plan te bedenken om de Hoornse jeugd opnieuw iets mee te geven over de stad waarin zij wonen. Historisch besef bijbrengen, maar dan wel LEUK graag!

Was het thema in 2017 “Held of Schurk?“, nú was de vraag: “Verdien ik een standbeeld?”

Personen uit de Hoornse historie van de Gouden Eeuw, de één opvallender dan de ander, stonden in bijpassende kledij verspreid over het Hoorns centrum op historisch toepasselijke plekken. De verhalen over hun leven hadden ze zich eigen gemaakt en zodra een groep leerlingen zich om hem of haar heen verzameld had, startte de acteur-voor-de-gelegenheid het persoonlijke verhaal: “Ik ben Maartje, de weeshuismoeder. Ik ben Griet, de herbergierster. Ik ben de moeder van Peter Hajo. Ik ben Theodorus Velius. Ik ben Pieter Florisz. Ik ben Pieter Jansz. Liorne. Ik ben Hendrik de Keijser. Ik ben Jannetje Vroemoer, de vroedvrouw van de stad….”

Beeldend, met inlevingsvermogen en emoties schetsten de acteurs hun leven, hun dilemma’s, hun omstandigheden. De leerlingen werden het verhaal ingezogen dat steevast eindigde met de vraag: “Wat vinden jullie: verdien ik een standbeeld?”

VeliusVier ochtenden in september en oktober trokken groepen leerlingen, in totaal 580 van 12 scholen, met hun begeleiders door de stad. Zij, evenals de vertellers, lieten zich niet uit het veld slaan door een ochtend met gutsende regen of lawaaierige vrachtwagens die hun waren moesten lossen of de riolen moesten zuiveren! Het uitgedeelde appeltje en de taaitaai volgens typisch Hoorns recept tijdens de tocht troostten. Een enkele groep verdwaalde door het centrum. Er schoof onverwachts een groep uit Schermerhorn aan, die toevallig tijd doorbracht in de stad omdat hun afspraak voor een educatieve opdracht niet doorging. Ze waren nieuwsgierig door de vertellende acteurs die ze tegenkwamen. “Mogen wij ook meedoen?” Maar natuurlijk!

Op school werd de themavraag klassikaal beantwoord en na veertien dagen stroomde de mailbox van de Werkgroep Educatie over van de meningen, oplossingen en prachtige collages.

“Pieter Florisz verdient een standbeeld” werd het meest gegeven antwoord. Maar ook Jannetje de vroedvrouw werd een aantal keren genomineerd. (Zie afbeelding).

De reacties van de leerkrachten en begeleiders waren positief en enthousiast. Door opbouwende kritiek van hen en van de enthousiaste acteurs, plus het gevoel dat dit een goede traditie kan worden, heeft de Werkgroep Educatie besloten in het najaar van 2019 weer Jong-Hoorn bij de hand te nemen met verhalen uit Hoorns verleden. Iedereen kijkt er naar uit.

De sponsors Deen (appeltjes) en bakker Otten (taaitaai) zullen dan hopelijk ook weer van de partij zijn. En zonder de prachtige kleding van kledingverhuurbedrijf “Wat doe ik je aan?” van Conny Butter uit Wognum is het geen goed feest.

Januari 2019, Werkgroep Educatie Oud-Hoorn

Het programma is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Hoorn afdeling Erfgoed en Stichting Kerkmeijer de Regt.

Reacties van scholen

Flierefluiter

Na een heerlijke wandeling met gelukkig prachtig weer hebben de kinderen van de Haviken, montessorischool de Flierefluiter, bedacht dat Pieter Florisz een standbeeld verdient.

We hebben er in de klas nog over na gesproken wie wat had gedaan, een korte samenvatting en uiteindelijk zijn we via een stemming tot een conclusie gekomen.

Ontzettend bedankt voor deze leuke ochtend en de leerzame verhalen. We blijven graag op de hoogte voor eventuele andere excursies.

Met vriendelijke groet,

Saskia Roukema

Mariaschool

Tikkie koud en nat: echt herfstachtig. De wandeltocht toch gelopen en kijken er tevreden op terug.

Zelfs een aantal kinderen die een hekel hebben aan lopen en dan nog luisteren naar verhalen en ook nog koud en nat waren positief.

De kinderen, en ik ook, hebben veel waardering voor de mensen die de historische figuren uitbeelden. De verhalen werden goed verteld: er werd ook goed geluisterd.

Na afloop het gesprek over wie het standbeeld nu het meest verdient en het werd Velius op de voet gevolgd door de vroemoer.

Kortom, ondanks dat het wat lang was en er geen toneelstuk bij hoorde, complimenten van mijn kant.

De twee uren vlogen snel voorbij en met een tevreden klas en tevreden hulpouders kijk ik terug op een zinvolle en leuke activiteit.

Willem Steeman

Praktijkschool

Onze grote winnaar was Pieter Florisz. Niet alleen vanwege zijn mooie verhaal, maar hij werd ook een beetje als Ali B. gezien. Een tweede plaats kwam de moeder van Hayo. Die maakte in haar verdriet veel indruk.

Sjon Kooy, docent

Stormvogel

Onze groep BLG1 van de Stormvogel heeft gekozen voor dhr. Liorne. Omdat hij het fluitschip heeft ontworpen en geen slechte dingen heeft gedaan.

Stormvogel 2

Het was voor onze groep niet makkelijk om één duidelijke voorkeur te kiezen. Er waren veel favorieten. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de mevrouw die taai-taai uitdeelde. Dat was toch wel heel lekker. En de vroedvrouw. Toch wel belangrijk dat de kleine kinderen gezond geboren worden.

Bedankt. Het was interessant!!

Rank

De kinderen van groep 6a van de Rank vinden dat Theodorus Velius een standbeeld moet krijgen. Ze vonden hem een belangrijk persoon voor de stad. Hij heeft goed werk gedaan en zijn werk was ook nodig.

Socrates

SocratesGroep 5/6 en 6 van OBS Socrates hebben vorige week vrijdag meegedaan aan de stadswandeling.

Als verwerkingsopdracht hebben we ervoor gekozen om iedere leerling een stukje tekst en een tekening te laten maken. Ze mochten zelf kiezen wie volgens hen een standbeeld verdiende.

De overgrote meerderheid koos voor Pieter Florisz. In de bijlage een impressie van onze opdracht. Op 1 van die foto’s staat ook de argumentatie. 

 

Klimop

Op het nippertje lever ik onze voordracht van het standbeeld in, nadat ik heb uitgelegd hoe wij verder zijn gegaan met dit thema.

We hebben de klas in 4 groepen verdeeld en middels de placemat-methode heeft iedere groep bekeken welke informatie en argumenten ze gelijk hadden en zo hun  teamkeus gemaakt. Daarna aan de slag met de presentatie. Vanmiddag zijn alle 4 de keuzes gepresenteerd. Twee teams kozen voor Jannetje de Vroemoer en twee teams voor de Weeshuismoer. De Vroemoer werd toegezongen middels een rap en er is reeds een standbeeld voor haar gemaakt (zie foto). Voor de Weeshuismoer is een spreekbeurt gehouden en een toneelstukje opgevoerd. Kortom interessante presentaties en prima argumenten. Door uiteindelijk te kiezen voor de meest interessante presentatie (idee van de kinderen zelf om zo de uitslag te forceren), is onze voordracht voor een standbeeld de Weeshuismoer geworden.

Zij heeft de zorg voor wel heel veel kinderen gehad en heeft dit altijd liefdevol (passend bij die tijd) gedaan. Vele kinderen die anders geen kansen in de maatschappij gehad zouden hebben, hebben dankzij haar hun draai kunnen vinden en verdienden later zelf hun boterham. Zij voedde ze met strenge hand op, maar bracht ze ook de nodige waarden en normen bij. Wij hebben veel respect voor wat ze voor Hoorn betekend heeft en verdient dus wat ons betreft een standbeeld.

Namens groep 7/8 dank ik jullie voor de organisatie van de ontzettend leuke en leerzame wandeling door de geschiedenis.

Wingerd

Wingerdhierbij de keus van onze school. De Wingerd kiest voor Pieter Florisz.

Hij verdient een standbeeld omdat hij handelsoorlogen heeft gewonnen en er daarmee voor heeft gezorgd dat Nederland voldoende hout en ook eten uit andere landen kon halen. Had hij dat niet gedaan dan hadden we minder buitenlands eten als bijv. sinaasappels, gehad.

Daarnaast was Pieter een doorzetter. Hij verloor 2 keer zijn vrouw en kind en zat toch niet bij de pakken neer.

Tot zover.

I.v.m. de Kinderboekenweek lukte het niet om een filmpje of artikel van te maken.

Heel erg bedankt voor jullie inspanningen. Wij hebben genoten en komen graag weer!

Ankie Reitsma

Ondanks de keuze voor Pieter Florisz, bleek een van de leerlingen vooral onder de indruk van Theodorus Velius.

Tandem

TandemBij deze de bijdrage van de Tandem. We hebben gekozen voor de vroemoer, de klas heeft haar zelf "aangekleed" en de baby ingebakerd. De verklarende tekst zit er ook bij. Het beeld heeft een rol perkament in de hand omdat het hier om een geleerde vrouw ging en dat moest duidelijk worden....

We hebben veel plezier gehad en kijken uit naar de rondwandeling van volgend jaar! 😉

Voor Jannetje (vroedvrouw)

Jannetje de vroedvrouw zorgde ervoor dat kinderen niet stierven, daardoor waren er gezondere inwoners in Hoorn. Als Jannetje er niet was dan waren wij er misschien ook niet geweest. Door haar zijn er meer gezondere vrouwen. Zij was een vrouw met een opleiding, zij kon lezen en schrijven en dat was in die tijd heel bijzonder.


IBS Elif

 

1.       Griet; de Herbergierster

Griet heeft heel veel slechte dingen gedaan en verdient daarom geen standbeeld.

2.       Pieter Jansz. Liorne

P.J. Liorne verdient geen standbeeld omdat hetgeen hij heeft gedaan niet belangrijk genoeg was.

3.       Hendrick de Keyser

Hendrick de Keyser verdient geen standbeeld omdat hetgeen hij heeft gedaan niet belangrijk genoeg was.

4.       Jannetje; de Vroemoer

Jannetje verdient een standbeeld. Dankzij haar sterven er veel minder kinderen.

5.       Theodorus Velius

Deze persoon verdient geen standbeeld.

 

6.       Maartje; de Weeshuismoer

Maartje verdient geen standbeeld. Ze heeft veel kinderen geholpen maar niet genoeg om een standbeeld te verdienen.

7.       Pieter Florisz

Pieter Florisz verdient een standbeeld omdat hij het land heeft verdedigd.

8.       Moeder van Peter Hajo

De moeder van Peter Hajo verdient geen standbeeld omdat ‘ze maar een gewone moeder’ was.

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsarchief