Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan Gemeenteraad en College van B&W: Alternatief Hoorn-Noord   (21-04-2024)


U ontvangt deze brief namens de Vereniging Oud Hoorn en de Stichting Stadsherstel Hoorn. In eerdere brieven heeft de Vereniging Oud Hoorn gewezen op de historische betekenis van de bebouwing in Hoorn Noord voor Hoorn als geheel en de gevolgen voor het milieu bij sloop en nieuwbouw. De Vereniging Oud Hoorn wil hierbij graag aantekenen dat we vanuit de gemeente geen reacties mochten ontvangen op onze eerdere brieven. Als bijlage en als opfrisser hebben we beide brieven aan u en de brief aan woningcoöperatie Intermaris toegevoegd.

Lees verder

 

  Terug naar Brieven bestuur