Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Een blik in de toekomst (1)

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 24e bundel, pagina 195-201.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1957.

Een blik in de toekomst! Wat wil dit zeggen, wat houdt dit in, wat kan het zijn?
Zie hier enkele vragen, waarop een antwoord te geven onder de tegenwoordige omstandigheden wel uitermate moeilijk is.

Maquette voor Hoorn

Maquette voor Hoorn, vervaardigd door personeel
van het Bureau voor Gemeentewerken

Om echter iets van die toekomst op goede gronden te kunnen voorspellen, dienen wij naar het verleden te zien en rekening te houden met het heden.
Dat verleden, roemrucht en veelzijdig, bepaalt ons bij de wording, ontwikkeling en groei van Hoorn; in het heden beleven wij haar 600jarig bestaan.