Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

West-Frieslands Oud en Nieuw 1957 - 600 jaar Hoorn

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 24e bundel.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1957.

INHOUD

Burgemeester van Hoorn: Ten geleide
P. Noordeloos: De ontwikkeling van de vrijheid en de stedelijke jurisdictie van Hoorn
Drs. T. R. Mulder: Hoorns Hoorn en de Eenhoorn
Dr. S. Hart: Lambert Melisz. de Huisman van Westzaan?
I. Kuiper: Pieter Jansz. Liorne en de Nederlandse Scheepsbouw
P. Noordeloos: Vondel en Hoorn
R. P. Goettsch: Het Patriottisme in Hoorn in de jaren 1786 en 1787
D. Nieuwpoort: Van rijmen en dichten
A. Erftemeyer: Het schilderachtige Hoorn
Dr. J. C. Daan: Het Hoorns
D. N.: Lappedag
Drs. G. J. van den Berg: Hoorn; functies en perspectieven
C. Ruitenbeek : Een blik in de toekomst
Ir. E. F. van der Ban: Hoorn, West-Friesland en de Markerwaard
J. Bruin: Voor 't lest

De Oosterpoort, anno 1578

De Oosterpoort, anno 1578