Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Engelbewaarderskerk

R.K. - Kerk van de H.H. Engelbewaarders te Hoorn

Onderhoud en verbouwing

In mei 1986 werd door het Bisdom een uitgebreide controle uitgevoerd op de technische staat van het kerkgebouw en de bijgebouwen. De conclusie was dat de bebouwing er zeer slecht voorstond. Door bezuinigingen tijdens het ontwerp was de vloer in de kerkzaal ernstig en ongelijk verzakt, het schilderwerk was in een deplorabele staat. De dakbedekking moest worden vervangen. Zo gaat het rapport nog even door. De herstelkosten werden geschat op fl. 610.000.
Tijden veranderen en de kerk had ook te lijden van een sterke vermindering van het aantal kerkgangers. Het Kerkbestuur werd voor de keuze gesteld de kerk te sluiten of een uitgebreide restauratie uit te voeren. Dat dilemma werd bekend en er melden zich twee projectontwikkelaars die grote interesse hadden in het terrein voor de bouw van woningen.
Er werd langdurig overlegd, onderling en met het Bisdom.
Onder druk van de parochianen besloot het Bestuur tot behoud van de kerk. Er werd een plan bedacht om de kerkzaal te verkleinen, met daarin opgenomen verhuurbare ruimten voor een uitvaartvereniging, en de bebouwing te renoveren. Ook het Bisdom stemde daar uiteindelijk mee in, maar stelde als voorwaarden dat de kosten moesten worden bestreden uit de verkoop van een deel van het voorterrein, met de verkoop van de pastorie en aan inzamelingsacties. Bovendien moesten vrijwilligers worden geworven voor hulp bij de renovatie.
De noodzakelijke restauraties werden in eigen beheer en met de hulp van projectleider Jan Rood uit Zwaag uitgevoerd.


Plattegrond 1990
Plattegrond plan Wever 1990

Voor de uitvoering van de verbouwing werd de hulp ingeroepen van architect Antoon Wever uit Hoorn.
Deze ontwierp een plattegrond waarbij achter de hoofdingang de gevraagde ruimten werden gesitueerd.
Het verbouwingsplan bestond uit een verkleinde kerkruimte, ca, 400 zitplaatsen.
Een indeling met in hoofdzaak een ontvangstruimte, een vergaderruimte – te splitsen met een vouwwand in twee ruimten – een aula met mortuarium, een werkkamer voor de pastor. Met enige bijruimten (pantry, garderobe, toiletten) ter ondersteuning van die functies en met een tweede trap naar het balkon. De nieuwe indeling uitgevoerd in holle gipsplaatwanden en houten puien.
Boven de plafonds van de nieuwe indeling bleef alles bij het oude, Er werd geen scheiding aangebracht zodat het volume van de kerkruimte zo groot mogelijk bleef.
De zaalvloer werd gesloopt en vervangen door een onderheide nieuwe betonnen vloer.
De uitvoering van dat plan werd opgedragen aan een aannemerscombinatie van Bouwbedrijf Tap-Hoorn met Aannemingsbedrijf Wit Wognum, opdrachtdatum 15 mei 1992.
Vrijwilligers voerden een groot aantal taken uit, zowel bij de verbouwing als bij de renovatie. Met hun hulp werd naar schatting een bedrag van ca. fl. 100.000 bespaard.
Ook de luchtverwarming werd aangepakt. Een nieuwe installatie werd gemonteerd in de toren, met luchtkanalen over de nieuwe indeling en onder de nieuwe vloer.
In de kosten werd voor fl.15.823 bijgedragen door De Coöperatieve Uitvaartvereniging St. Petrus voor de inrichting van een mortuarium en een aula met plaats voor max. 55 stoelen.
De uitvaartvereniging huurde de ruimten van de kerk en vestigde daar het uitvaartcentrum dat toepasselijk ‘De Engel’ werd genoemd.
De kerk werd officieel heropend op 22 februari 1993.
Op de kavels van het verkochte voorterrein werden woningen gebouwd en een bedrijfsruimte (fysiotherapie), aan de zijde van de J. Willemszstraat.
Pastoor Weel kocht en vergrootte de pastorie met een aanbouw van ca. 2x35 m2 (een begane grond en verdieping), aan de zijde van de Johannes Poststraat. Ontworpen door architect Antoon Wever. Uitgevoerd door Bouwbedrijf Tap in 1995. Met twee stalen buitentrappen werd de verdieping ontsloten en werd de voormalige pastorie gesplitst in vijf appartementen voor éénpersoonshuishoudens.