Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1748)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

De stoomtram Alkmaar-Bergen aan Zee, 'Bello' en daarna
Luud Albers en Willem Kentie   WBooks, Zwolle   (2015)   (ISBN 978 94 625 8091 6)  
De stoomtram Alkmaar-Bergen aan Zee, 'Bello' en daarna,  Geschiedenis van Bello van Alkmaar en het herstel en renovatie van de Stoomtram
(G.7 - Albe - 00084)     Geschiedenis: Vervoer
De Stoomtram Hoorn-Medemblik, Een Levend Museum.
Rein Korthof   Stichting Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik   (1988)  
De Stoomtram Hoorn-Medemblik, Een Levend Museum. Een Overzicht van verhalen en beschrijvingen van de Stoomtreinen van Hoorn naar Medemblik waaronder de Bello. Alsmede een overzicht van de Route waaronder de plaatsen en zijn bijzonderheden. Er wordt ook een overzicht gegeven van de afkomst van de rijtuigen en de restauraties daarvan in de werkplaats in Hoorn.
(G.7 - MSHM - 01774)     Geschiedenis: Vervoer
De Tachtigjarige Oorlog
Dr. J. Presser.   Amsterdam/Brussel : Elsevier   (1948)  
De Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.
(G.5 - Pres - 00396)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Tachtigjarige Oorlog
S. Groenveld & H.L.Ph. Leeuwenberg   Zutphen, Walburg Pers   (2008)   (ISBN 9789057305375)  
Uitgebreid standaardwerk over de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.
(G.5 - Groe - 01244)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen
Yolanda Rodriguez Perez   Uitgeverij Vantilt   (2003)   (ISBN 9076597910)  
Historische en literaire werken bieden een schat aan informatie over de Spaanse visie op de ook - ook voor hen zo belangrijke - strijd in de Nederlanden ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.
(G.5 - Rodr - 01243)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Torens van Nederland
Dr. E. H. ter Kuile   Amsterdam : Allert de Lange   (1943)  
Beschrijving van de verschillende bouwstijlen die voorkomen bij torens in Nederland.
(C.5 - Kuil - 00042)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De Torens Zingen
D.J. van der Ven   Amsterdam: Meulenhoff   (1916)  
Torens in Nederland en hun klokken.
(C.5 - Ven - 00043)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De Uithangteekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Eerste Deel
Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw   Den Haag: J.J. Couvreur,   (1974)  
De betekenis van uithangborden in de tijd in kaart gebracht en verklaard.
(C.5 - Lenn - 00813)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De Uithangteekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Tweede Deel
Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw   Den Haag: J.J. Couvreur,   (1974)  
De betekenis van uithangborden in de tijd in kaart gebracht en verklaard.
(C.5 - Lenn - 01280)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De Unie van Utrecht - Wording en werking van een verbond en een verbondsacte
S. Groenveld & H.L.Ph. Leeuwenberg   Den Haag, Martinus Nijhoff   (1979)   (ISBN 9024721326)  
De Unie van Utrecht - Wording en werking van een verbond en een verbondsacte. Originele tekst van de acte en uitgebreide achtergrondinformatie.
(G.10 - Groe - 01248)     Geschiedenis: Recht en bestuur
De Unie van Utrecht en de Strijd om de Vrijheid
Peter Meijer   Den Haag, Staatsuitgeverij   (1978)  
De Unie van Utrecht en de strijd om de vrijheid. Van opstandige gewesten tot zelfstandige republiek
(G.10 - Unie - 00091)     Geschiedenis: Recht en bestuur
De Unie van Utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat tussen 1559 en 1609
J. Baalbergen   Den Haag, Staatsuitgeverij   (1979)   (ISBN 9012023386)  
De Unie van Utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat tussen 1559 en 1609.Van Opstand tot Onafhankelijkheid
(G.10 - Unie - 01250)     Geschiedenis: Recht en bestuur
De Vaderlandsche Maatschappij
Laura Jonkhoff   Stichting Vaderlandsche Maatschappij   (2021)   (ISBN 978-90-721651-1-4)  
De Vaderlandsche Maatschappij. Van Reederij en Koophandel ter Liefde van't Gemenebest. Filantropie in Hoorn. Overzicht van het pittoresque verleden van de zuidezee steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Historie over het verleden en van de economie en het sociale gebeuren,... lees verder >>
(G.1 - Jonk - 01826)     Geschiedenis: Sociaal en economie
De Veenhoop : een historisch-geografisch onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland.
Historisch onderzoek dat met het verdwijnen van het veen in West-Friesland in verband staat.
(G.4 - Borg - 00684)     Geschiedenis: Land & water
De Vereenigde Oost-Indische Compagnie
Els M. Jacobs   Hilversum : Teleac/NOT   (1997)   (ISBN 9065334459)  
Geschiedenis die tussen 1602 en 1799 binnen Nederland een monopolie bezat op scheepsreizen naar het Verre Oosten.
(G.6 - Jaco - 00411)     Geschiedenis: Maritiem
De Vergeten Watersnood - Tuindorp Oostzaan overstroomd, januari 1960
Jan de Roos   Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Uitgave over een 'vergeten' watersnoodramp in het jaar 1960 in Tuindorp, Oostzaan.
(G.4 - Roos - 01156)     Geschiedenis: Land & water
De Vicarie van Carstijn Pieter Gerbrants Weduwe te Hoorn
F.H.A. Rikhof , Dr. J.F. Wendte   [S.l. : s.n.]   (1987)  
In september 1478 wordt voor het eerst melding gemaakt van de vicarie gesticht door Carstijn Pieter Gerbrants weduwe. In 1987 is een eerste poging ondernomen de geschiedenis te beschrijven.
(G.2 - Rikh - 00332)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De vlag der inquisitie of Hoorn in 1565 - 1573 Derde Deel
Honig, Jacob (Jansz. Jr.)   Haarlem : J.J. Weeveringh   (1859)  
Over het begin van de opstand in Hoorn
(C.4 - Honi - 00827)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De vlag der inquisitie of Hoorn in 1565 - 1573. Tweede Deel
Honig, Jacob (Jansz. Jr.)   Haarlem : J.J.Weeveringh   (1859)  
Historische roman, over het begin van de opstand in Hoorn
(C.4 - Honi - 00820)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De vlag der Inquisitie of Hoorn in 1565-1573.
Honig, Jacob (Jansz. Jr.)   Haarlem : J.J.Weeveringh   (1859)  
Historische roman; over het begin van de opstand in Hoorn.
(C.4 - Honi - 00351)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief