Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Kerk & geloof (126)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

150 Jaar Rooms-Katholieke Begraafplaats Drieboomlaan Hoorn
R.K. Parochie   Van Vliet Printing   (2021)  
150 Jaar Rooms-Katholieke Begraafplaats Drieboomlaan Hoorn.Een Historisch overzicht en Beschrijving van de Begraafplaats aan de Drieboomlaan te Hoorn.
(G.2 - Begr - 01869)     Geschiedenis: Kerk & geloof
58 Miljoen Nederlanders en hun Kerken
[red.] E de Jongh en Th. van Tijn   [S.l.] : Amsterdam Boek   (1979)   (ISBN 9027497168)  
Geschiedenis van de religie in Nederland in al haar verscheidenheid.
(G.2 - Jong - 00375)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Actie Behoud Lourdeskapel Zwaag
Zwaag : Commissie Actie Behoud Lourdeskapel   (2003)  
Actie behoud Lourdeskapel Zwaag, met geschiedenis van de kapel en de Maria-verschijningen in Lourdes.
(G.2 - Hist - 00294)     Geschiedenis: Kerk & geloof
pdf Bekijk of download de PDF versie (25.83 MB - Opent in nieuw venster)
Ave Maria. In samenspraak met Heel Hoorn!
Wim Maas   Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker   (2023)  
Ave Maria. In samenspraak met Heel Hoorn! Uitgave Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker, jaargang 8 nummer 7 sept. - okt. 2023  Ave Maria
(G.2 - Maas - 01942)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal van de Groote Kerk tot op den brand , die haar vernielde op den 3de augustus 1838
Abbing behandelt beknopt de geschiedenis van Hoorn van 1630 - eind 18de eeuw. Abbing sluit hiermee aan op de Velius Chronyck. Speciale aandacht voor de stichting, voltooiing en verfraaiing van de Groote Kerk tot aan de brand in 1838.
(G.2 - Abbi - 00324)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal van de Groote Kerk tot op den brand , die haar vernielde op den 3de augustus 1838
Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal van de Groote Kerk tot op den brand. Abbing behandelt beknopt de geschiedenis van Hoorn van 1630 - eind 18de eeuw. Abbing sluit hiermee aan op de Velius Chronyck. Speciale aandacht voor de stichting, voltooiing en verfraaiing van de Groote Kerk tot aan de brand in 1838.
(G.2 - Abbi - 00672)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Beknopte geschiedenis der stad Hoorn en verhaal van de Groote Kerk tot op den brand , die haar vernielde op den 3de augustus 1838
C.A. Abbing ; bewerkt en uitgegeven door Willem Vingerhoed   Hoorn : [Willem en Hanny Vingerhoed]   (1978)  
Abbing behandelt beknopt de geschiedenis van Hoorn van 1630 tot het einde van de 18de eeuw. Abbing sluit hiermee aan op de Velius Chronyck. Speciale aandacht voor de stichting, voltooiing en verfraaiing van de Groote Kerk tot aan de brand in 1838.
(G.2 - Abbi - 00671)     Geschiedenis: Kerk & geloof
geen foto
[door last Van de Hoog Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden en volgens het besluy   [S.l.] : Johannes Enschede en Zonen   (1821)  
Bijbel uit de Grote Kerk van Hoorn
(G.2 - Bibl - 00286)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bonifatius en de kerk van Nederland
C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn   Utrecht : [auteur]   (2005)   (ISBN 9080577235)  
Bonifatius en de kerk van Nederland. De verborgen geschiedenis van het Utrechtse Domplein en de oudste kerken aldaar, aan de hand van het leven van Bonifatius.
(G.2 - Broe - 00907)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Broeders sluit U aan : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten
Dr. H.M. Brokken   Den Haag : De Bataafse Leeuw   (1985)   (ISBN 9067070815)  
Broeders sluit U aan : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten. Deze bundel geeft een goed inzicht in de gevolgen van de verzuiling op lokaal niveau. Wat betekende de verzuiling i het dagelijks leven voor de plaatselijke verhoudingen en de geloofsgemeenschappen en bevolkingsgroepen. Hfdst. 7 De papieren kapelaan. Katholiek Hoorn (1905-1911) / J.J.M. Leenders.
(G.2 - Brok - 00445)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin KNOB
P. Wiersma [.... et al]   [S.l.] : Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond   (1981)  
Bulletin KNOB. Magazine met een artikel over de geschiedenis en de bouw van de Grote Kerk van Hoorn.
(G.2 - Wier - 00134)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : herfst 1997: 45
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (1997)  
De cartons van de Goudse glazen
(G.2 - SOHK - 01414)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : herfst 1997: 46
Stichting Oude Hollandse Kerken   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (1997)  
De cartons van de Goudse glazen
(G.2 - SOHK - 01415)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : herfst 2005 : 61
Justin E.A. Kroesen   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2005)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Middeleeuwse koorafscheidingen in Holland.
(G.2 - SOHK - 01013)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : herfst 2006 : 63
Willem Haakma Wagenaar   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2006)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
De Laurenskerk in Alkmaar, bouwgeschiedenis, gewelfschilderingen.
(G.2 - SOHK - 01014)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : herfst 2007 : 65
Clara Bruins   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2007)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
De geboorte van Christus verbeeld in Hollandse kerken.
(G.2 - SOHK - 01016)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : lente 2006 :62
[redactie] dr. P.C.J. van Dael et al   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2006)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Geschiedenis van de Evangelische Lutherse kerk in Hoorn.
(G.2 - SOHK - 00880)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : lente 2008 : 66
Jan van der Hoeve en Arie de Groot   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2008)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
De kerk te Beets, geschiedenis van bouw en inrichting.
(G.2 - SOHK - 01017)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : lente 2010 : 70
Anke Jansen-Galjaard, Brigitte Linskens en Gerard Verloop   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2010)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Compilatie van drie artikelen:De grafzerken in de kerk van Jisp.Marc de Groot een ambachtelijk steenhouwer.Het orgel van Haringhuizen: een nieuw orgel voor de SOKH.
(G.2 - SOHK - 01020)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken : voorjaar 2007 : 64
G.J. Vaandrager   Leiden : Stichting Oude Hollandse Kerken   (2007)   (ISBN 0166-3445 (ISSN))  
Glasraamschenkingen van de stad Gouda aan Hollandse kerken in de eerste eeuw van de Republiek. Met o.a. overzicht van de verspreiding van de glazen geschonken door de stad Hoorn.
(G.2 - SOHK - 01015)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief