Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Oorlogen (71)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Advies-commissies in het Districts-Militaire commissariaat Hoorn
Dekker, C.J.   Majoor Ir. J.C. Dekker, voormalig Militair Commissaris district Hoorn   (1945)  
Overzicht van alle in het voormalige district Hoorn geïnstalleerde adviescommissies, met vermelding van naam en adressen van de daarin zitting hebbende leden.
(G.5 - - 01778)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (31.37 MB - Opent in nieuw venster)
Bellen voor de vrijheid : illegale telefoonverbindingen in de Tweede Wereldoorlog
G. Hogesteeger en R.A. Korving   Den Haag : Stichting het Nederlandse PTT Museum   (1990)   (ISBN 9070324403X)  
Behandeling van de illegale telefoonverbindingen in Nederland inclusief het illegale telefoonnetwerk voor Hoorn en omgeving. Met centraal in dit netwerk de handcentrale 'Post Poddi'. Een groot gedeelte van de over dit netwerk doorgegeven informatie had betrekking op de zogenaamde droppings.
(G.5 - Hoge - 01064)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Blindheid voor eigen tekortkomingen
Schütz, Raymond en Ottens, Egbert   (2021)  
Verslag van het historisch onderzoek naar de roof van Joods onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hoorn, naar de rol van de gemeente en naar het rechtsherstel na de oorlog. 
(G.5 - - 01862)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (2.79 MB - Opent in nieuw venster)
Dankboekje van Jasper, Post Poddie.
Iepenga, J.   J. Iepenga   (1945)  
 Dankboekje van Jasper, Post Poddie. Geschiedenis uit de tweede wereldoorlog betreft Berichtenformulieren van de Binnenlandse Strijdkrachten, in de regio.
(G.5 - Iepe - 01963)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (29.93 MB - Opent in nieuw venster)
Dat Kan ons niet Gebeuren...
Evert Werkman   Amsterdam, De Bezige Bij   (1980)   (ISBN 9023452704)  
Dat Kan ons niet Gebeuren...; Het dagelijks leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, rijkelijk geïllustreerd.
(G.5 - Werk - 01383)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De avonturen van een VOC-soldaat : het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705
Jan Parmentier & Ruurdje Laarhoven   Zutphen : Walburg Pers   (2002)   (ISBN 9057301946)  
Zin voor avontuur en een ongelukkige liefde. Dat zijn de drijfveren van de Vlaming Carolus Van der Haeghe om zijn heil te zoeken in Oost-Indië.
(G.5 - Parm - 00440)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Bezetting
Dr. L. de Jong   Querido Uitgeverij B.V.   (1985)   (ISBN 90 214 6898 0)  
De Bezetting, een Weergave van Tekst en Beeldmateriaal van de Uitzendingen van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945 door Dr. L. de Jong
(G.5 - Jong - 01492)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Handel op den Vijand 1572-1588
JH Kernkamp   Utrecht, Kemink en Zoon   (1931)   (ISBN [s.n.])  
Handelaars uit het rebellerende Nederland bleven handel drijven met de Spanjaarden. Daarover gaat dit eerste deel van een proefschrift.
(G.5 - Kern - 01239)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De lange herfst van 1799 : de Russisch-Engelse invasie in polder en duin
Redactie: Jan Zuurbier, Henk Brandsma, Ben Wagenaar   Castricum : Stichting Herdenking 1799   (1999)   (ISBN 909011823)  
De Engels-Russische invasie van 1799 heeft bijgedragen tot de grote politieke wijziging in Europa die in die periode plaats vond.
(G.5 - Lang - 00761)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De levensroman van Johannes Post
Anne de Vries   Kampen : J.H. Kok N.V.  
Roman over het leven van de verzetsheld Johannes Post in Westfriesland tijdens W.O.II
(G.5 - Vrie - 00378)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De mannen van overste Wastenecker : de geschiedenis van de Binnenlandse Strijdkrachten in  Noord-Hollands Noorderkwartier
voorwoord J.G.M. Wastenecker   Den Helder : N.V. Drukkerij v/h C. de Boer Jr.   (1947)  
De mannen van overste Wastenecker: de geschiedenis van de Binnenlandse strijdkrachten. Verzet e.a. activiteiten tijdens einde W.O.II door de B.S.-ers van Gewest 11
(G.5 - Mann - 00456)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Nederlandse Opstand 1555-1588
Jan Baalbergen   Amsterdam, Meulenhoff Educatief   (1995)   (ISBN 9028065059)  
De Nederlandse Opstand 1555-1588. Studiegids voor HAVO en VWO.
(G.5 - Baal - 01225)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584
P.A.M. Geurts   Utrecht, HES Publishers   (1978)   (ISBN 9061940524)  
Werk over pamfletten die werden verspreid tijdens de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden.
(G.5 - Geur - 01252)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De opstand der Nederlanden
Friedrich Schiller   Amsterdam : Boom   (2005)  
Monumentaal werk over de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden, de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog.
(G.5 - Schi - 00894)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Oranje oproeren te Hoorn 1786 en 1787
Dit uitgebreide artikel van W.P. Kops (die meer over Hoorn heeft geschreven) vertelt over de gebeurtenissen in de jaren 1786 en 1787. Het 'Oranjevee' en de patriotten spelen een hoofdrol, het Exercitie-genootschap, de Schutterij en de Burgerwacht komen ook ter sprake: het was een roerige periode in Hoorn
(G.5 - Kops - 01536)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (8.65 MB - Opent in nieuw venster)
De slag op de Zuiderzee
L. Appel   Monnickendam : Vereniging Oud-Monnickendam   (1973)   (ISBN 9060110625)  
In de periode 1571-1573 speelden de gebeurtenissen op en rond de Zuiderzee een belangrijke rol in de Tachtigjarige Oorlog.
(G.5 - Appe - 00505)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573
E.S. Witkamp   Gebroeders Vermande, Hoorn - Snelpersdruk van P. Groenendijk.   (1873)  
De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573.Naast de roemrijke verdediging van Alkmaar staat in 's lands historie opgeteekend de luisterrijke overwinning der Noord-Hollanders op de Zuiderzee, 4 dagen na het ontzet dier stad. Waar ook Spanje zegevierde, de Zeeuwen hadden het... lees verder >>
(G.5 - Witk - 01526)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
pdf Bekijk of download de PDF versie (1.30 MB - Opent in nieuw venster)
De slag op de Zuiderzee 1573
M. Bartels, J.de Bruin & P. Swart   Uitgeverij Noord-Holland en Stichting Vrienden van het Westfries Archief   (2023)   (ISBN 9789492335470)  
De slag op de Zuiderzee 1573     Een ommekeer in de 80-jarige oorlogDe beslissende slag begon op 11 oktober 1573 en werd voor de kust van Hoorn met meer dan 50 grote schepen uitgevochten. De vloot van de geuzen won.De slag wordt historisch, militair, kunst-historisch, archeologisch en bouwhistorisch belicht en geïllustreerd met pracht beeldmateriaal.
(G.5 - Bart - 01965)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De slag op de Zuiderzee in geschiedschrijving en staatsgezinde poezie tot 1648.
Charl Lavell   Schagen / Hengelo Ov. : [s.n.]   (1986)   (ISBN 9090014160)  
De slag op de Zuiderzee in geschiedschrijving en staatsgezinde poezie tot 1648
(G.5 - Lave - 00506)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Staten van Holland en de Opstand
J.W. Koopmans   Den Haag, Stichting Hollandse Historische Reeks   (1990)   (ISBN 0-72627040)  
Beschrijving en vergelijking van het functioneren van de Hollandse Staten voor en na het uitbreken van de Opstand.
(G.5 - Koop - 01251)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief