Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1868)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

Verzet in West-Friesland : de illegaliteit in westelijk West-Friesland en in de Wieringermeer in de jaren 1940- ' 45.
Onder redactie van: Jan van Baar, Paul Koed, Sjoerd Leiker ... [et al]   Schoorl : Pirola   (1991)   (ISBN 906455112x)  
Publicatie over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in mn. West-Friesland.
(G.5 - Verz - 00454)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Verzonken Spoor
G.H. Jansen   Amsterdam, Meulenhoff Informatief   (1989)   (ISBN 90 290 9981 x)  
Verzonken Spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen.
(G.7 - Jans - 01401)     Geschiedenis: Vervoer
Vier Eeuwen Varen - Kapiteins, Kapers, Kooplieden en Geleerden
Onder redactie van L.M. Akveld, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en F.C. van Oosten   Bussum, Unieboek b.v.   (1973)   (ISBN 90 228 1905 1)  
Vier Eeuwen Varen - Kapiteins, Kapers, Kooplieden en Geleerden. Twintig portretten van personen die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse zeevaart, waaronder de Hoornaar David Pietersz. de Vries (1592-ca. 1654).
(G.6 - Akve - 01337)     Geschiedenis: Maritiem
Vierduizend jaar verleden onder Bovenkarspels oude Postkantoor
Michiel Bartels & Yolande Meijer   Hoorn, Archeologie West-Friesland   (2011)   (ISBN [s.n.])  
Bij opgravingen onder het oude Postkantoor van Bovenkarspel werden archeologische vondsten gedaan uit verschillende periodes, van de bronstijd tot de vorige eeuw.
(G.12 - Bart - 01169)     Geschiedenis: Archeologie
Vijf Noordhollandse boerderijbestekken uit de eerste helft van de 17de eeuw.
S. de Jong   Arnhem : Stichting Historisch Boerderij-onderzoek   (1985)   (ISBN 9070103079)  
Een studie over het ontstaan van stolpboerderijen.
(C.5 - Jong - 00087)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Vijfentwintig jaar VHC  1945-1970
Hoorn : Stichting de Vrije Hoornse Courant   (1970)  
Vijfentwintig jaar VHC 1945-1970    Uitgave n.a.v. 25-jarig bestaan van de Vrije Hoornse Courant.
(G.1 - Vijf - 00245)     Geschiedenis: Sociaal en economie
pdf Bekijk of download de PDF versie (32.46 MB - Opent in nieuw venster)
Villa Alewijn
Laura Jonkhoff   Stichting Bas Baltus   (2016)   (ISBN 978-90-76385-19-8)  
Villa Alewijn, Grote Oost 26 Hoorn, Betreft Gebeurtenissenen Veranderingen en zijn Bewoners.Bouw Historische Reeks Hoorn Deel 19
(C.6 - BHRH - 01520)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
Visser t Hooftschool
Sharon Vijzelaar   Visser t Hooftschool   (1995)  
Visser t Hooftschool, Jubileumkrant 20 jaar en de Laatste Schoolkrant 1969 - 1995.Historie van Oprichting tot Sluiting
(G.3 - Vijze - 01623)     Geschiedenis: Onderwijs
geen foto
J.H. Schuurman   [S.l. : s.n.]   (2001)   (ISBN 9075440049)  
Aanleg van het 'Vliegpark,' de Duitse aanval in mei 1940, de verbeten strijd van de Fokkers en de geallieerde offensieven gedurende de oorlog.
(G.5 - Schu - 00522)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
Volg de provincie op de voet : 25 interviews over wandelen in Noord-Holland
Interviews: Tom Tossijn, Arne Padt   Haarlem : Provincie Noord-Holland   (2007)  
Interviews met verschillende personen die allen iets te maken hebben met recreatief wandelen.
(C.7 - Volg - 00782)     Cultuur: Toerisme
Volksgezondheid, het zou de overheid een zorg zijn : medische hulpverlening en regelgeving in Hoorn in de 16e en 17e eeuw
Lezing gehouden op maandag 20 februari 1995 in het Pakhuis te Hoorn
(G.9 - Stee - 00956)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn : een bijdrage tot de beeldvorming van sociaal-geneeskundige structuren in een stedelijke samenleving
Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn. Hoorn als model van een stedelijke samenleving en de gezondheidszorg daarin, met veel aandacht voor sociale aspecten zoals bijvoorbeeld armoede.
(G.9 - Stee - 00272)     Geschiedenis: Gezondheidszorg, welzijn
Voor de Duvel niet Bang
Bob de Winter en Diverse Schrijvers   18.02 publishing   (2020)   (ISBN 978-90-827893-4-8)  
Voor de Duvel niet Bang. Verhalen en Sages van verschillende Schrijvers. Annelies van Bloois,  Bob de Winter,Ronald van Asten,  Annette Akkerman,Judith den Besten,  Romeo Mazzei,Marieke van de Reep,  Lucy Neetens,Sjors Kersten,  Yvonne Feenstra
(C.4 - Wint - 01844)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Voor de Zoeker
Jeane Hogenboom en Jan van de Voort [Samenst.]   Den Haag : NBLC   (1994)   (ISBN 9054830565)  
Voor de zoeker. Handleiding voor het registreren en uitwisselen van gegevens over fotocollecties. Vakliteratuur.
(C.0 - Hoge - 00163)     Cultuur: Diversen
Voor den armen alhier
Rene de Kam   Utrecht : Matrijs   (1998)  
De geschiedenis van vijf Utrechtse fundaties en hun vrijwoningen.
(G.1 - Kam - 00030)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Voor Leven en Welzijn
Reimer Strikwerda   Migg BV Sneek   (2006)   (ISBN 978-90-9020483-3)  
Voor Leven enWelzijn. In de geest van Utermölen. Geschiedenis van de Familie Utermölen en de Maatschappelijke ontwikkelingen en werkzaamheden en de werknemers. Utermölen is vooral bekend door zijn muzikale talent en verbandmiddelen
(G.8 - Stri - 01757)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
Voor Vaderland en Vrijheid
F. Grijzenhout en anderen   De Bataafsche Leeuw Amsterdam   (1987)   (ISBN 90.6707.136.6)  
Voor Vaderland en Vrijheid. De Revolutie van de Patriotten. Beschrijvng van Twee Honderd jaar geleden,  dat de Pruissische troepen in 1787 een eind aan de Patriotische Revolutie hebben gemaakt.
(G.0 - Grijz - 01752)     Geschiedenis: Diversen
Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst; deel V, I De provincie Noordholland (uitgezonderd Amsterdam)
Per gemeente ingedeelde lijst van monumenten in de provincie Noord-Holland, uitgezonderd Amsterdam.
(C.5 - Hasl - 00148)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
Voyagien van David Pietersz de Vries 1618-1644
David Pietersz de Vries   Den haag, Martinus Nijhoff   (1911)  
Voyagien van David Pietersz de Vries 1618-1644. Beschrijving van de reizen van zeereiziger David Pietersz de Vries over alle Wereldzeeen en Stichter van de Kolonien in Amerika en de beschrijvingen van de inheemse bevolking de Indianen.
(G.6 - Vrie - 01432)     Geschiedenis: Maritiem
Vraagbaak Hoorn
Hoorn, [?]   (1949)  
Adressen van diverse instanties en winkels in Hoorn
(G.1 - Vraa - 01253)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief