Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 7: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun handel

Ook nu heeft Hoorn nog diverse markten in de binnenstad. De voorjaarsvee- en goederenmarkt wordt nog steeds gehouden op de laatste woensdag van april op de Gedempte Turfhaven en de Gouw. De najaarsveemarkt wordt op de tweede dinsdag en woensdag van november gehouden op de Veemarkt en omgeving. Aan deze markt is een goederenmarkt gekoppeld, die op de tweede woensdag van november wordt gehouden op de Gedempte Turfhaven en de Gouw. Dan wordt ook de vermaarde koetaai verkocht. Het bakken van taai-taai in de vorm van een koe is een typisch Hoorns gebruik. Al rond 1700 is een bakker in de Grote Havensteeg ermee begonnen. Veel boeren namen zo'n taaikoe mee naar huis, maar ook in Hoorn zelf liet men zich deze lekkernij goed smaken.

Marktvrede

De jaarmarkt was eeuwenlang de belangrijkste markt in de stad. In 1446 kreeg Hoorn toestemming van de landsheer, Filips de Goede, om rond Sint Laurensdag (10 augustus) een jaarmarkt te houden. Daarmee kreeg de stad haar derde jaarmarkt, want op de dagen voor palmpasen en pinksteren werd ook al een jaarmarkt gehouden. Een jaarmarkt bracht veel bedrijvigheid. Boeren uit de wijde omgeving brachten hun waren naar de stad, maar ook reizende kooplieden kwamen van heinde en ver om op de jaarmarkt hun spullen aan de man te brengen. De Laurensmarkt duurde aanvankelijk zeven en later tien dagen. Zolang de markt duurde, heerste er ‘marktvrede’ in de stad. Dat betekende dat niemand kon worden opgepakt voor enig misdrijf dat hij begaan had. Zelfs wie uit de stad was verbannen, mocht zich er tijdens de jaarmarkt ongestoord vertonen. Als teken van de marktvrede waren aan de stadspoorten grote kruisen opgericht.

AFBEELDING(EN) ZIJN BINNENKORT BESCHIKBAAR = Linksboven: Na de Eerste Wereldoorlog nam het aantal winkels snel toe. Iedereen had wel een gezellige kruidenier in de buurt of een propere slagerij. Deze zuivelhandel, met de botertonnetjes ervoor, was te vinden aan het Breed (Coll. W.F.H. Robat).

Daarnaast het voltallige personeel en de wagens van de Nieuwe Hoornsche Mineraalwaterfabriek, Bier-, Wijn- en Likeurhandel van F.W Mooij aan de Turfhaven (Coll. W.F.H. Robat).

Links het interieur van de handel in koloniale & grutterswaren en comestibles van JJ. Potgieser aan het Grote Noord omstreeks 1910. Artikelen als rijst, bloem en erwten werden nog niet voorverpakt, maar ter plekke gewogen en in puntzakken gedaan (Coll. W.F.H. Robat).