Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Verjaardag van de stad + foto-galerij, vragen en antwoorden.   (28-03-2024)

Verjaardag van de Stad Hoorn

Het werd een prachtige dag en avond. 27 maart 1356 ontving Hoorn stadsrechten van Willem van Beieren en dat is een gebeurtenis waar je wel bij wilt stilstaan. Met klokgelui, bespeling van het carillon, activiteiten voor de leerlingen van basisscholen én een feestavond in de Noorderkerk.

Verjaardag van de Stad Hoorn

 

 

Initiatiefnemer van alle festiviteiten was de Toekomstgroep van Oud Hoorn onder aanvoering van Nelleke Huisman. In de jaren 2017 tot en met 2019 was de Verjaardag van de stad op vergelijkbare wijze gevierd, maar door corona was er daarna niets meer van terechtgekomen. Tot 2024 dus, én hoe!

 

 

Verjaardag van de Stad Hoorn

 

 

 

 

 

 

 

 

De feestavond was een zeer plezierig en geslaagd samenzijn. Er hadden zich zestien teams met in totaal tachtig personen aangemeld voor de stadsquiz, het belangrijkste onderdeel van de avond. Daarnaast was er ook nog wat publiek, zodat ruim honderd feestvierders in de sfeervolle ambiance van de Noorderkerk aanwezig waren.

 

Nelleke Huisman opende de avond, stadsdichter Levi Noë vermaakte het publiek met Hoornse wetenswaardigheden en passend gedicht en Marian Vleerlaag interviewde burgemeester Jan Nieuwenburg over wat hij in Hoorn waardeert en hoe hij de toekomst ziet.

 

Verjaardag van de Stad Hoorn

Verjaardag van de Stad Hoorn

Daarna volgde de stadsquiz die uit zes ronden bestond en was samengesteld door Daphne Luijters en ondergetekende, die de quiz ook presenteerde.

De ‘alles-van-Hoorn-denkende-weters’ hebben er hun tanden op stuk gebeten. Na elke ronde werden de opgeschreven antwoorden weer opgehaald en werden de teams voorzien van nieuwe opgaven die alle met behulp van een powerpoint werden gesteld.

Uitdelers en ophalers Rita Lodde, Cokky Bronsgeest, Nelleke Huisman en Peter Foss (andere leden van de Toekomstgroep) hielden tevens de eerlijkheid in de gaten, mobieltjes mochten natuurlijk niet gebruikt worden. De deelnemers hielden zich daar voorbeeldig aan, zodat een eerlijk verloop bereikt werd.


Verjaardag van de Stad HoornNa de derde ronde was er een pauze die werd opgevuld door entertainer Jelmer Zuidstra, zanger van het levenslied. Ook na de zesde ronde bracht hij gezelligheid voor de aanwezigen.

 

 

Verjaardag van de Stad Hoorn

Gelijk bleek na het berekenen van de uitslag dat twee teams evenveel punten hadden, zodat er een beslissende vraag gesteld moest worden.

 

Verjaardag van de Stad Hoorn

Het team van captain Alette Dirkse ging er tenslotte met de eerste prijs vandoor en dat moment werd natuurlijk vastgelegd. Fotograaf Frans van Iersel, eveneens een lid van de Toekomstgroep, maakte de hele avond foto’s.

Hier een overzicht van ziijn foto's.

 

 

 

Alle foto's van Daphne en Frans in een fotogalerij.

Een selectie is bij dit stukje gevoegd. Meer dan goede tweede werd het team onder aanvoering van Marijke de Jong, de extra vraag bleek voor dit team het struikelblok om er met de trofee vandoor te gaan.

Iedere deelnemer aan de stadsquiz ging overigens niet met lege handen naar huis. Men kreeg het boek ‘Heldendom in de Tweede Wereldoorlog’, geschreven door Nelleke Huisman, als herinnering mee.

 

Al met al werd het een zeer vermakelijke avond. De stad was jarig en dat hebben we uitbundig gevierd. De sfeer was top, er werd volop genoten, ondanks de spanning die de quiz met zich mee bracht. Veel lovende woorden dus en het algemene gevoel was duidelijk: dit moet echt een traditie worden. Wethouder René Assendelft bood alvast aan vragen te bedenken voor een volgende versie, waarschijnlijk was hij toch niet tevreden met het voor hem tegenvallende resultaat van het team met Hoornse wethouders. Op naar volgend jaar!

Hier treft u de gestelde vragen en hier de antwoorden

 

Arnoud Lansdaal

 

Nieuwsarchief