Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Toekomst Moederlijke weldadigheid   (15-04-2023)

Moederlijke weldadigheid

HOORN - Juniusfonds, Because we Carry en Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis kregen dinsdag 28 maart van Vereniging Moederlijke Weldadigheid een cheque uitgereikt. Dit gebeurde in het pand van Vereniging Oud Hoorn, voor de kast van waaruit welgestelde dames hun kraampakketten verspreidden onder arme kraamvrouwen. 

De Moederlijke Weldadigheid (MW), die in 1829 werd opgericht, bestond uit welgestelde dames die zich richtten op de ‘tijdelijke verzorging van behoeftige kraamvrouwen en dezelver pas geborene kinderen’. Het oorspronkelijke doel is in de loop der jaren vervaagd door onder andere de opkomst van de sociale zekerheid. Zie Artikel wat Kees Zwaan op verzoek van Vereniging Oud Hoorn in het Kwartaalblad van 2018 schreef.


Toekomst Moederlijke Weldadigheid: opname in statuten Juniusfonds
De afgelopen jaren heeft de Moederlijke Weldadigheid geen donaties verstrekt en heeft zich beraden over de toekomst. Er is afgesproken dat de Moederlijke Weldadigheid opgenomen wordt in de statuten van het Juniusfonds. Daarmee wordt voorkomen dat het fonds volledig wordt opgeheven, en vooralsnog ‘slapend’ kan voortbestaan. Vereniging Oud Hoorn krijgt de prachtige kast waarin de welgestelde dames de benodigdheden voor de kraampakketten bewaarde.

 

Moederlijke weldadigheid

Verdeling verenigingsvermogen
Het overgebleven verenigingsvermogen is verdeeld onder de stichtingen: Juniusfonds, Because we Carry en Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis. 
Foto: Jan Siebring Fotografie


Juniusfonds
Juniusfonds financiert loopbaantrajecten van nieuwkomers in Nederland. Naast intensieve Nederlandse les krijgen de migranten hulp bij het omzetten van diploma’s en loopbaanbegeleiding en beroepskeuze. In oktober start de vierde groep. EdiNova verzorgt de lessen Nederlands, op locatie in Hoorn en online. Startwijzer verzorgt de intake, het loopbaantraject en de begeleiding bij het eventueel omzetten van diploma’s. Meer info: www.juniusfonds.nl


Because We Carry
Because we Carry steunt moeders die op de vlucht zijn. Ze ondersteunen moeders die op de vlucht zijn en alleenstaande moeders met een verblijfstatus. Because We Carry onderteunt met praktische spullen. In Griekenland, op Lesbos en in Athene, bieden we vrouwen kennis over de zorg voor henzelf en hun kinderen. Ook bieden we een opleiding om vaardigheden te ontwikkelen. In Nederland helpen we met kleding en andere behoeften. Meer info: https://becausewecarry.org/


Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis
Stichting Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis zet zich in voor een aangename
ziekenhuisomgeving. Voor extra’s die buiten de zorg vallen, is in het ziekenhuis nauwelijks geld beschikbaar. Het bedrag van deze cheque wordt ingezet voor het verbeteren van de faciliteiten voor de ouders. Zij zijn na de bevalling dagen, weken en soms maanden in het ziekenhuis om dichtbij hun baby te kunnen zijn.
Meer info: https://www.dijklander.nl/over-ons/organisatie/vrienden

 

Moederlijke weldadigheid

Vereniging Oud Hoorn
Deze vereniging stelt zich ten doel het materiële en immateriële erfgoed binnen de gemeente Hoorn te beschermen en de kennis over de geschiedenis van de gemeente en haar erfgoed te vergroten en te verspreiden. De kast van de Moederlijke Weldadigheid past precies in dit doel. Oud Hoorn was dan ook trotse gastheer voor de uitreiking van de cheques voor de kast van de Moederlijke Weldadigheid.

 

 

Nieuwsarchief