Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Raad stelt bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad vast   (06-03-2023)

poortkaartDe gemeenteraad heeft op 7 februari 2023 het bestemmingsplan voor de ontwikkelingen van het gebied Pelmolenpad vastgesteld. De gemeente wil hier ruim 600 huur- en koopwoningen laten bouwen. Het bestemmingsplan biedt kaders voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De gemeenteraad heeft via een wijziging de parkeernorm in het gebied aangepast. De ruimte die hierdoor vrijkomt, kan gebruikt worden voor de groenstrook aan de Kometenstraat. De raad nam unaniem de motie aan om in overleg met belanghebbenden zich in te spannen om de groenstrook aan de Kometenstraat zoveel mogelijk te behouden. Ook heeft de gemeenteraad op 7 februari 2023 het beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan geeft kaders en richtlijnen voor de uitwerking van de gebouwen en de openbare ruimte.

Start ontwerpen nieuwe woonwijk Pelmolenpad
De gemeenteraad heeft nu alle plannen vastgesteld die nodig zijn voor de ontwikkeling van het Pelmolenpad. Dit zijn het stedenbouwkundig plan Poort van Hoorn, het bestemmingsplan Pelmolenpad en het beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad. In de plannen staat bijvoorbeeld waar in de nieuwe woonwijk de woningen, de parkeervoorzieningen, het groen en het water komen, hoe hoog de gebouwen morgen worden, welke sfeer het gebied moet krijgen, de materialen die gebruikt kunnen worden. Met deze plannen als basis worden komende periode de ontwerpen voor de gebouwen en de openbare ruimte gemaakt. Wilt u de vastgestelde plannen lezen? U vindt ze op de website van de Poort van Hoorn.

 

 

Nieuwsarchief