Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Adrianus Cyriacus Bleijs, architect te Hoorn en Amsterdam   (15-03-2023)

Bleijs

Een nieuwe uitgave van Publicatiestichting Bas Baltus

In augustus 2023 verschijnt een biografie over de Hoornse architect Adrianus Cyriacus Bleijs naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Stichting Stadsherstel Hoorn. Het onderzoek en de samenstelling van het boek zijn uitgevoerd door Willeke Jeeninga en Laura Jonkhoff. In het boek zal naast het leven en werk van de architect zijn oeuvre van ruim 225 werken worden opgenomen, voorzien van ontwerpschetsen, tekeningen, oude foto’s en (historische) beschrijvingen.

Eind augustus zal het boek officieel worden gepresenteerd, zowel in Hoorn als in Amsterdam, gecombineerd met een tentoonstelling in de Cyriacuskerk in Hoorn en de Amstelkerk in Amsterdam.

Dit rijk geïllustreerde boek (24 x 30 cm), uitgevoerd in full colour en met hardcover telt ruim 500 pagina’s. De verschijningsdatum is augustus 2023. Verdere berichtgeving zal geplaatst worden in de regionale kranten en op de website van Vereniging Oud Hoorn.

Bij voorintekening bedraagt de prijs € 29,90; daarna € 39,90. De voorintekening sluit op 1 juni 2023.

Intekenen Bestel/klik hier.

en maak gelijktijdig € 29,90 over naar IBAN NL 56 RABO  0329 7027 26 t.n.v. PSBB Hoorn.

Na verschijning in augustus 2023 kunt u het bestelde boek ophalen bij Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22.

Voor informatie en vragen over inhoud van het boek: psbbhoorn@hotmail.com of 0229 275 300 (Rita Lodde) 

Hieronder alvast een voorproefje uit het boek over Adrianus Cyriacus Bleijs

1876 Hoorn - kantoor/woonhuis

Voorgevel

In november 1874 wordt door enkele prominente Hoornse burgers een vennootschap opgericht met als doel het instellen van een krediet- en depositobank. De bank met de naam Westfriesche Crediet- en Depositobank staat onder directie van de firma Brinkerink en Co. In 1876 wordt een winkelpand op de hoek van de Roode Steen en de Grote Havensteeg aangekocht dat moet dienen als kantoor van de bank en men geeft Bleijs de opdracht een ontwerp voor verbouw te maken.

De opdracht wordt onderhands aanbesteed aan de Hoornse timmerman Hendrik Bierenbroodspot voor ƒ 3.195,-. Van het ontwerp zijn verschillende tekeningen bewaard gebleven en een schetsboek van Bleijs bevat een voorstudie van de nieuwe gevel.


Plattegrond begane grond

 

 

Op de plattegrond is te zien dat de voorgevel en delen van de zijgevel worden vernieuwd. Het kantoor, een wachtkamer en een spreekkamer met een ingang aan de zijsteeg van de Roode Steen zijn op de begane grond gesitueerd en dikke muren worden opgetrokken voor de belangrijkste ruimte, te weten de brandkast. De bestaande bovenwoning blijft qua indeling ongewijzigd. De gevel wordt opgetrokken uit rode baksteen met een bekroning van een geornamenteerd rondboogvenster met een lange vlaggenstok. In de friezen boven de onderste twee verdiepingen komt op een blauwe achtergrond de naam van de bank te staan, geflankeerd door het wapen van Hoorn en de rode leeuw uit het wapen van Noord-Holland. In het dakvenster is het andere deel van het Noord-Hollandse wapen te vinden: twee boven elkaar geplaatste leeuwen op een blauwe ondergrond.

 

Alhoewel de bank eigenaar blijft, vertrekt het kantoor in 1902 uit het pand. De beganegrond verdieping wordt voorzien van een nieuwe onderpui aan de voor- en zijgevel, ontworpen door gemeentearchitect Johannes van Reijendam in Jugendstil waarbij de rondboogvensters gehandhaafd blijven. Het pand krijgt in de loop van de tijd verschillende bestemmingen, onder andere als kledingwinkel en als garagebedrijf. In 1940 komt het in eigendom van groentehandelaar Cornelis Vos, die boven de groentezaak gaat wonen. De verdieping wordt meerdere malen verbouwd en aangepast aan de moderne tijd, maar de Jugendstilpui staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Momenteel huisvest de benedenverdieping een café-restaurant met erboven een woning.

 

Foto midden jaren 30

Foto midden jaren dertig

 

A.C Bleijs, getekend door zoon Jan Bleijs

 

Nieuwsarchief