Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Aangepaste verwijzing naar het HHSM-boek in de Kennisbank   (20-02-2023)

Hoorn: huizen, straten, mensen momenten uit de geschiedenis van monumenten

In de Kennisbank, bij de records van de Beeldbank en het Hoorns Documentatiesysteem (HDS), bieden we bezoekers een link aan naar het HHSM-boek voor aanvullende informatie. Tot voor kort was dat naar de pdf-versie van het boek. Nu de online-versie van het boek beschikbaar is, leidt de link daarnaartoe. Op deze manier reiken we bezoekers de informatie uit het oorspronkelijke boek aan én de daaraan gekoppelde aanvullende online informatie.

En dat niet alleen bij de 122 straten van de binnenstad maar ook bij de 95 aan het boek toegevoegde straten buiten de singels. Bovendien kan je in de online-versie per straat doorklikken naar tekeningen van aaneengesloten gevelwanden en naar geveltekeningen per pand. Uiteraard voor zover deze ooit zijn gemaakt.

NB Het toevoegen van de tekeningen per straat en per pand is overigens nog ‘werk-in-uitvoering'. Waarbij we de kans aangrijpen geveltekeningen op te nemen die niet in het oorspronkelijke boek stonden. Ze zijn op aanwijzing van Leo Hoogeveen en Arie Boezaard en met hulp van André Mus boven water gekomen. Dank daarvoor! Ga hieronder naar het voorbeeld van het pand Achterom 53. Bij de straat kon een recent aangetroffen gevelwand van de oneven zijde worden toegevoegd en bij huisnummer 53 een geveltekening die kan worden uitvergroot.

Doorklikken op: ’Straatinformatie in HHSM Online'. Historisch pand van de Horna Biljartvereniging (foto 0003796 uit de beeldbank Vereniging Oud Hoorn) beeldbank-oudhoorn.nl

 

Nieuwsarchief