Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Ledenraadpleging Poort van Hoorn   (13-03-2021)

oudhoornAan onze leden Hoorn, 9 maart 2021

Betreft: De Poort van Hoorn

Geachte leden,

Het zal u niet zijn ontgaan: na jarenlang plannenmaken is het eindelijk zover dat er een concreet stedenbouwkundig plan voor het Hoornse stationsgebied door de gemeenteraad is goedgekeurd. De plannen zijn nog globaal, er valt nog veel uit te werken in de komende bestemmingsplannen en daarbij willen we als Vereniging Oud Hoorn ook graag onze invloed doen gelden. Immers: dit plan ‘Poort van Hoorn’ raakt letterlijk en figuurlijk aan dat waar wij voor staan:het beschermen van het materiële en immateriële erfgoed binnen de gemeente Hoorn. De Poort van Hoorn heeft door zijn omvang en zijn ligging tegen de historische binnenstad eenenorme invloed op het leefklimaat in onze stad voor de nabije en verre toekomst. Wij hebben alsbestuur onze ideeën over dit plan op papier gezet. Uiteraard willen wij bij zo’n gewichtig plan ooku in de gelegenheid stellen om uw reactie te geven. In deze bijlage vindt u onze standpunten.

Onze vragen en opmerkingen moeten gelezen worden als een aanvulling op het positieve beeld dat wij van het plan hebben gekregen. Wilt u zich nog meer verdiepen, dan vindt u het gehele plan van de gemeente op onze website: https://www.oudhoorn.nl/poortvanhoorn/plan.pdf.


Voor filmpjes en nog meer achtergrondinformatie kunt u terecht op www.poortvanhoorn.nl.

Wij horen het graag als u de standpunten van onze vereniging nog wilt aanscherpen, aanpassen of aanvullen. Graag ontvangen wij uw reactie dan voor 2 april op voorzitter@oudhoorn.nl. Onze gezamenlijke bemerkingen delen we met de lokale pers, college en gemeenteraad. In onze nieuwsbrieven en via onze website kunt u de voortgang volgen. Nu is het moment om nog invloed uit te kunnen oefenen op een zo belangrijk en veelomvattend bouwproject in onze stad. Uiteraard laten we die kans niet verloren gaan!

Hoogachtend,
Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

Jaap van der Hout, voorzitter

 

 

Nieuwsarchief