Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Alles wat je wilde weten over Hoorn   (25-06-2020)

Kennisbank VOHVeel feiten weten over de historie van de stad, de gebouwen en de m√®nsen is √©√©n ding. Voor de Vereniging Oud Hoorn is het belangrijk dat al die kennis bruikbaar en vooral toegankelijk is voor iedereen. De oplossing? De kennisbank. Alleen al de beeldbank van de kennisbank van de vereniging b√®staat uit 40.000 foto's. Geen wonder, stelt Rita Lodde-Tolenaar namens de vereniging: "De vereniging heeft door de jaren heen enorm veel verzameld. De kennisbank bestaat uit 200.000 documenten. Het zijn onder meer verwijzingen naar gemeentelijke papieren, of gegevens uit notari√ęle aktes. Bij elkaar is dat een behoorlijk historisch overzicht van wat zich in en om de stad heeft afgespeeld.

Vraagbaak
Liefst zeven grote verzamelingen kent de vereniging, die voor de raagbaak kunnen dienen. Het zijn de artikelen in de eigen kwartaalbladen, de beeldb√°nk, het nog steeds erg populaire boek 'Hoorn, huizen, straten, mensen', een reeks publicaties en boeken als naslagwerken, het notarieel archief en het archief van de vereniging zelf.¬† Een belangrijk onderd√ęel is het Hoorns Documentatie Systeem waarin allerlei papieren en krantenknipsels zitten. Vanaf het moment dat Oud Hoorn besloot dat de beeldbank aan een 'update' toe was, kwam¬† het plan voor een gebundelde kennisbank in een stroomversnelling.

Zijper Collectie beheer Systeem
"We hadden een beter systeem nodig voor de beeldbank", weet Gerard van Stijn; de technische
man achter dit project."We wilden de beeldbank toegankelijk maken.'' De keuze werd
gemaakt om verder te gaan met het systeem van het Zijper Collectie Beheer Systeem, dat door Gerard
van Nes is ontwikkeld. De opzet voor deze beeldbank wordt ook gedeeld door veel andere historische verenigingen, en bijvoorbeeld  het Museum voor de 20e Eeuw. Oud Hoorn sluit zich hierbij graag aan, weet Gerard van Stijn. "Dit  systeem spreekt ons erg aan: het is eenvoudig en je kunt er gemakkelijk ook documenten aan koppelen. En daar was het ons juist om te doen."
 
 
WerksaamStortvloed
De afgelopen periode is een stortvloed aan documenten uit de eigen archieven gescand.
Dit is een project van de vereniging met met  Bureau Erfgoed van de gemeente, waarbij personeel van WerkSaam het scanwerk voor zijn rekening nam. "Zo zijn al 17.000 dossiers over mensen en panden in de hele stad digitaal gemaakt." Daaronder ook alle dossiers, ordners, kaartenbakken en kaartmateriaal dat in de afgelopen veertig jaar door Leo Hoogeveen en  Arie Boezaard zorgvuldig zijn  aangelegd. Die lagen eerst in de kelder van het stadhuis, maar die hele collectie is aan Oud Hoorn gegeven en is nu ook digitaal in te zien.De vereniging schoont zelf de nieuwe dossiers op eventuele persoonlijke gegevens: "Die maken we niet openbaar." 

Overgrootvader
"Natuurlijk zijn ook alle gegevens uit het grote 'Hoorn, huizen straten, mensen-boek' in de kennisbank opgenomen'', weet Rita Lodde. "Daarnaast gaat het ook om krantenartikelen van de laatste veertig, vijftig jaar over Hoorn." 
Het eindresultaat? "Wanneer je wil weten waar je overgrootvader heeft gewoond, of welke functie een huisje heeft gehad: het is allemaal terug te vinden. soms is het mogelijk dat je een overzicht van de bewonersgeschiedenis van eeuwen terug vindt, of het is beperkt tot de bouwkundige ingrepen van meer recente datum"
 
Handbereik
Het grote voordeel is dat dit alles met een paar muisklikken binnen handbereik komt op de eigen computer of tablet. "Sterker nog, we hebben het zodanig opgezet dat de kennisbank ook met een smartphone is te bekijken" stelt van Stijn. "als je een zoekterm hebt ingetikt, dan komt vanzelf in beeld wat er allemaal van is te vinden."
De vereniging Oud Hoorn gaat met Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn de volgende fase scannen. Men is nog in gesprek met het Westfries Archief, om te kijken welke vorm van samenwerking mogelijk is.Daarnaast is er voor de mensen die dat prettig vinden altijd hulp beschikbaar bij de werkgroep "Hoorn, Huizen, straten, mensen"De leden staan iedere donderdag tussen 10 en 12 uur in het pakhuis klaar voor vragen of zoekveragen. Daarbij kan ook het programma Kadasterviewer worden geraadpleegd.

Een bezoekje bij de werkgroep aanmelden, kan via een mailtje naar werkgroepHHSM@oudhoorn.nl 

 

Nieuwsarchief