Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Gerard H. Boedijn - Hoorns Beiaardboek 2

Gerard H. Boedijn

Hoorns Beiaardboek 2


Auteur
Reynaert, Frits (stadsbeiaardier, samenstelling); Stumpel, Harm (secretaris, teksten)
Uitgever
Vereniging
Jaar
2009
Prijs
€ 23,50 (excl.verzending)Porto € 2,20 voor verzending binnenland.


Voorwoord
Gerard Boedijn, geboren in Hoorn, was een veelzijdig man. Niet alleen had hij betekenis voor de beiaardwereld maar ook voor de harmonie- en fanfarewereld. Daarbij heeft hij een groot deel van zijn leven in Hoorn doorgebracht.
Toen in 1939 een carillon in de toren van de Grote Kerk werd geïnstalleerd, kon hij in eigen vertrouwde omgeving van de tonen van dit instrument genieten. Tevens ontstond in dat jaar de jarenlange vriendschap met Dick van Wilgenburg, stadsbeiaardier van Enkhuizen. Door deze vriendschap zijn veel beiaardcomposities tot stand gekomen.
Nu is de vereniging "Het Carillon te Hoorn" in de bijzondere omstandigheid om ongepubliceerd werk van hem in boekvorm te publiceren. Wij zijn van mening dat deze publicatie een belangrijke bijdrage is voor de beiaardcultuur in Nederland en Vlaanderen.
Wij zijn bijzondere dank verschuldigd aan de kleinzoon van Gerard Boedijn, de heer Gerard Boedijn, voor zijn welwillende medewerking bij de totstandkoming van dit werk.
Het bestuur van de vereniging "Het Carillon te Hoorn":

L.L. Overbeek, voorzitter
H.A.M. Stumpel, secretaris
H. Evers, penningmeester
Frits Reynaert, stadsbeiaardier; adviseur van het bestuur

Het tweede Beiaardboek is te koop via vereniging "Het Carillon te Hoorn". Bij penningmeester Han Evers, (telefoon 0229-210274) han.evers@nl.abnamro.com en secretaris Harm Stumpel (0229-211073) h.a.m.stumpel@hva.nl .
Bankrelatie 47.53.29.767 ABN/AMRO. O.v.v. naam en adres m.b.t. verzending.

Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Opgave kan bij het secretariaat Het Carillon te Hoorn, Groote Oost 34, 1621 BW Hoorn.