Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Maria in Hoorn - Mirakelen, Legenden, Waarheid, Waarschijnlijkheid

Maria in Hoorn

Mirakelen, Legenden, Waarheid, Waarschijnlijkheid


Auteur
Knaap, Drs. J.P.H. van der
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus Hoorn
Jaar
2006
Prijs
€ 10,00; zie Boekenpakket 2 + 3


Tijdens de Middeleeuwen werd het verloop van de geschiedenis in grote mate bepaald door het christendom.In die tijd ontwikkelde zich een bijzondere karakteristiek ervan: de verering van heileigen, met name de belangrijkste: Maria, de moeder van Jezus.Die verering kwam in de Nederlanden vooral op gang na de 12e eeuw. Overal werden wonderdadige Mariabeelden ontdekt of was Maria op wonderbaarlijke wijze verschenen. De devotie tot de moeder Gods nam een hoge vlucht.De heiligenverering gaf ook aanleiding tot misstanden. In ontstane bedevaartplaatsen ontwikkelde zich een levendige handel in relikwieèn en andere, zogenaamd religieuze of wonderdadige voorwerpen.De christelijke Kerk kon weinig tegen deze bedrieglijke uitwassen beginnen. Vaak deed ze er zelf aan mee.In de zestiende eeuw werd scherpe kritiek op deze wantoestanden geuit. En toen de Hervorming in de Nederlanden kwam, verviel de bedevaart tot een verborgen gebeuren in ons land.Maar helemaal verdwenen is zij niet.In 1939 heeft P. Noordeloos een boekje geschreven over Maria van Hoorn. Sindsdien is er heel wat meer wetenswaardigs bekend geworden. Daarom is deze uitgave tot stand gekomen.Uit: Ten geleide door Drs. J.P.H. van der Knaap, september 2006