Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Het Visserseiland..., wat een verhaal! - Het ontstaan, de bewoners en het gebruik - een Hoornse geschiedenis

Het Visserseiland..., wat een verhaal!

Het ontstaan, de bewoners en het gebruik - een Hoornse geschiedenis


Auteur
Ursem, Huub
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
2011
Prijs
€ 25,00; UITVERKOCHT


Dit boek is definitief uitverkocht. Het is aan onderzoeker en Oud Hoorn-gids Huub Ursem te danken dat het boek kan verschijnen. Huub heeft de afgelopen jaren met hart en ziel onderzoek gedaan naar het gebruik van het eiland en zijn bewoners. Daarbij concentreerde hij zich vooral op de jaren voor de Tweede Wereldoorlog toen armoe domineerde en de gemiddelde levensverwachting laag was. De auteur is zowel in oud krantenmateriaal gedoken alsook in gesprek gegaan met voormalige bewoners, hele families soms. Hij stuitte daarbij op prachtige authentieke verhalen. Verhalen over hard werken, schamele lonen en schrale maaltijden. Werken in de pieperkokerij, in het taanhuis en het beenderenpakhuis. Indringende verhalen over liefde en verdriet, over het geluk van jong geboren leven en het grote verdriet bij het verlies van een kind. Al lezende ruik je de vis- en beenderlucht en raakt de lezer onder de indruk van de grote betrokkenheid van de bewoners op elkaar. Oorspronkelijk oud fotomateriaal werd de auteur ter hand gesteld. Het eiland lag niet alleen fysiek "los" van de stad, het kende ook een eigen cultuur, een subcultuur. Qua taalgebruik, houding en gedrag onderscheidden de bewoners zich van de andere stadsbewoners. Ook wat de economische activiteit betreft was het Visserseiland enig in zijn soort en dat niet alleen vanwege de aanwezigheid van houthandel Zijp, sinds 1923 dominant aanwezig. Een opvallend fenomeen voor zo"n klein stadsdeel zo dichtbij het stadscentrum. De chic van het Grote Oost kende als het ware haar tegenhanger op het Visserseiland. Er is een origineel en interessant boekwerk ontstaan. De lezer wordt meegenomen op een wandeling over het eiland anno 1930. Het grote aantal oude foto's spreekt misschien nog wel met meest tot de verbeelding.Huub Ursem heeft in de fotoalbums van oude bewoners mogen kijken en op die manier uniek beeldmateriaal kunnen opnemen in zijn boek.Dit boek is niet meer te bestellen via de site. Definitief uitverkocht!!