Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Gebouwd op geloof (2005) - Monumenten van religie

Gebouwd op geloof (2005)

Monumenten van religie


Auteur
Schaik, Ton H.M. van
Uitgever
Stichting Open Monumentendag
Jaar
2005
Prijs
€ 15,00


Nederland is van oudsher een land van kerken. Hun torens waren door de eeuwen heen de bakens waarop de mensen zich letterlijk en figuurlijk orinteerden. Zelfs in onze huidige, verwereldlijkte samenleving boezemen kerken nog steeds eerbied in, en worden ze door vrijwel iedereen gekoesterd als monument.
Kerkhistoricus Ton van Schaik weet als geen ander waar dit heilig ontzag vandaan komt. In Gebouwd op geloof, het zesde deel van de Monumentenreeks, legt hij het fundament van onze religiositeit bloot, en laat zien wat daar in de loop der tijd allemaal op gebouwd is, van hunebed tot en met moskee.

Om zijn geloof in materie uit te drukken, heeft de mens in de loop der tijd menig architectonisch wonder verricht. In Nederland resten ons van de vroegste tijden bodemvondsten en hunebedden; maar vanaf de Middeleeuwen zijn vele kerken overeind gebleven om te getuigen van het geloof waarop zij gebouwd werden. Tot in onze tijd doen ze dat nog steeds, in weerwil van de verregaande secularisatie van onze samenleving en de leegloop van kerken, kloosters, seminaries en andere religieuze monumenten.
Gebouwd op geloof vergezelt het thema van Open Monumentendag 2005: Religieus erfgoed. In het tweede weekend van september staan in Nederland de monumenten van religie centraal, zoals kerken, kloosters, hofjes, kapelletjes, synagogen en moskeen. Zodat iedereen die in monumenten gelooft zich op die dag kan bezinnen op de vraag hoe klein de mens is, en hoe sterk zijn geloof.