Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Merck toch hoe sterck (2004) - Monumenten van verdediging

Merck toch hoe sterck (2004)

Monumenten van verdediging


Auteur
Feddes, Fred
Uitgever
Stichting Open Monumentendag
Jaar
2004
Prijs
€ 15,00


Merck toch hoe sterck is na het Wilhelmus misschien wel het bekendste lied uit Valerius - Gedenckklanck, een op rijm en muziek gezette kroniek van een groot deel van de Tachtigjarige Oorlog. Het lied beschrijft het taaie verzet van de vesting Bergen op Zoom tegen de "Spaensche scharen". De titel refereert aan het Spaanse machtsvertoon, maar had evengoed een kwalificatie van de vesting en haar verdedigers kunnen zijn.
De voortdurende inhaalreeks tussen aanval en verdediging is de reden geweest om dit boek 'n het thema van de Open Monumentendag 2004 de titel Merck toch hoe sterck mee te geven. De verdedigingswerken waarmee de mens in de loop der tijden geprobeerd heeft zich te beschermen tegen aanvallers, werden immers allemaal tijdens hun bouw even sterk en onneembaar geacht. Maar stuk voor stuk werden ze achterhaald door nieuw wapentuig: de stenen muren door het buskruit, de bakstenen forten door de brisantgranaat en de waterlinies door de bommenwerpers. Toch hebben al die verdedigingswerken een duurzame en diepe afdruk nagelaten in het aanzien van Nederland. Op de Open Monumentendag, in het tweede weekend van september, kan iedereen eens te meer merken hoe sterk de mens zich altijd in het werk gesteld heeft, en waar dat uiteindelijk allemaal toe heeft geleid.

(tekst binnenkant omslag)

Overal in het landschap zijn ze aanwezig: de stille getuigen van eeuwenlange landsverdediging. Soms nog nagenoeg onaangetast, in een enkel geval zelfs nooit op de proef gesteld. Fred Feddes (1957), journalist en publicist, legt ze bloot in Merck toch hoe sterck, en plaatst ze in het grote verband van de eeuwige wedloop tussen aanval en verdediging. De historische verdedigingswerken hebben een markante en duurzame afdruk nagelaten in het aanzien van steden en landschap, zo luidt de stelling, die Feddes en zijn stille getuigen op overtuigende wijze weten te verdedigen.

(tekst achterkant boek)