Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Boerenbouw  (2003) - monumenten van het agrarisch bedrijf

Boerenbouw (2003)

monumenten van het agrarisch bedrijf


Auteur
Hoek, Sietse van der
Uitgever
Stichting Open Monumentendag
Jaar
2003
Prijs
€ 15,00


Op de lssgronden van Zuid-Limburg was de allereerste Nederlandse boer actief, meer dan 7000 jaar geleden. Een paar duizend jaar later was hij geen uitzondering meer, maar eerder regel. Voortaan werd er geboerd, en niet zelden goed. In Boerenbouw komen ze in een bonte stoet voorbij: Swifterbanters, keuterboeren, herenboeren, varkensboeren, tabakkers, eco-boeren, campingboeren en "verbrede landbouwers". Ze worden gepresenteerd in een complexe context van geografische, sociale, economische en technologische ontwikkelingen. De boer ploegde al die tijd stug voort. Aanvankelijk geleid door zijn intutie, later steeds meer gesteund door de wetenschap. Aanvankelijk zelfvoorzienend, uiteindelijk voor de wereldwijde export. Aanvankelijk met een legertje knechten, later met een heel machinepark. Aanvankelijk met een tekort aan alles, tegenwoordig met enorme overschotten.
Boerenbouw is in 2003 ook het landelijke thema van de Open Monumentendag. Niet toevallig in het Jaar van de Boerderij. Duizenden boerderijen zijn de laatste decennia verdwenen. Gelukkig zijn er nog altijd vele bewaard gebleven. Op de Open Monumentendag, in het tweede weekend van september, zijn er daarvan honderden voor u opengesteld, verspreid over het hele land. Ga zeker dan eens de boer op.

(tekst binnenzijde voorkant omslag)

Boerenbouw

Sietse van der Hoek (1943) gaf al eerder van zijn affiniteit met het boerenbestaan blijk in Het bruine goud, Polderliefde en Het Platteland. In Boerenbouw illustreren de "laatste boeren van Nederland" de teloorgang van een boerencultuur die eeuwenlang de stabiliserende factor bij uitstek was geweest in onze samenleving. Van der Hoek hoeft weinig moeite te doen om hun woorden het juiste gewicht en de juiste lading mee te geven: hij spreekt, als geboren Groninger boerenzoon, hun taal "vloeiend". Dat hij die woorden ook nog eens feilloos in een context weet te plaatsen van een voortdurend veranderend landschap van sociale, economische en technologische factoren, maakt lezing van Boerenbouw tot een waar oogstfeest!

(tekst achterzijde boek)