Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Hoorn in de verdrukking - Uit de nagelaten bescheiden van Mevrouw C. Kerkmeijer -de Regt. Overwegend met foto's van J.D. Osinga sr.

Hoorn in de verdrukking

Uit de nagelaten bescheiden van Mevrouw C. Kerkmeijer -de Regt. Overwegend met foto's van J.D. Osinga sr.


Auteur
Kerkmeijer - de Regt, Christina
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus en Kerkmeijer - de Regt Stichting
Jaar
2016
ISBN
978-90-76385-17-4
Prijs
€ 14,95


Woord vooraf

Ik ben met het volgende relaas begonnen in October 1940. Het is mijn bedoeling te vertellen wat er sedert de 10e Mei 1940 is voorgevallen. Vele gebeurtenissen worden in oorlogstijd niet in de couranten vermeld en later zal men daardoor een niet geheel juist beeld krijgen van de werkelijke toestand en van wat er in de burgers omging. Ik vertel hier alleen wat ik zelf meegemaakt heb; er wordt zoveel gepraat en overdreven; veel verhalen zijn zo fantastisch, dat men er toe komt alleen te geloven wat men met eigen ogen gezien heeft.

C. Kerkmeijer - de Regt