Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Orgels in Hoorn - Voorheen en nu

Orgels in Hoorn

Voorheen en nu


Auteur
Knaap, Drs. J.H.P. van der
Jaar
2001
Prijs
€ 6,80


Hoorn heeft nog 12 prachtige kerkorgels, die in dit boekje zijn gedocumenteerd. Daarnaast zijn ook orgels die in de loop der tijden zijn verdwenen beschreven, van bijna alle orgels zijn nog afbeeldingen beschikbaar. Schrijver Drs. J.P.H. van der Knaap (1936) studeerde Geschiedenis en Nederlands en is in zijn vrije tijd actief op het terrein van het verrichten van historisch onderzoek, toneelregie, publiceren en musiceren, kerkrestauraties initiren en wat daar zoal voor nodig is. Vanaf 1966 verscheen een groot aantal artikelen en zeven publicaties in boekvorm van zijn hand. (Samenvatting tekst achterzijde boeken en voorwoord Dhr. Jaap Schaper, bij het verschijnen van het boek Wethouder Financien, Kunst, Cultuur en Monumentenzorg).


Drs. J.P.H. van der Knaap (1936) was na voltooiing van zijn studie Nederlands en geschiedenis werkzaam als leraar te Zaandijk, Hoogkarspel en Hoorn. In zijn vrije tijd was en is hij onstuitbaar actief op het terrein van het verrichten van historisch onderzoek, toneelregie, publiceren, musiceren, kerkrestauraties initiren en wat daar zoal voor nodig is. Vanaf 1966 verschenen een groot aantal artikelen en zeven publicaties in boekvorm van zijn hand.