Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Eenzame strijd van Johannes Tenthoff, De - Een van de eerste rooie dominees en predikant in Hoorn van 1888 tot 1913

Eenzame strijd van Johannes Tenthoff, De

Een van de eerste rooie dominees en predikant in Hoorn van 1888 tot 1913


Auteur
Schaake, Arnoud
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
2015
ISBN
978-90-76385-15-0
Prijs
€ 24,95


In de geschiedenis van onze stad Hoorn zijn er altijd mensen geweest, die hun stem verhieven tegen onrecht. Aan het eind van de 19e eeuw, een periode van bittere armoede voor een groot deel van de bevolking, werd Johannis Tenthoff als predikant beroepen in Hoorn. Hij kreeg landelijk bekendheid, omdat hij de sociale kwestie in de kerk en in de politiek op een heheel eigen wijze aan de orde stelde.

Tenthoff, geboren in Amsterdam in 1847, studeerde theologie in Utrecht, waar hij onder de indruk raakte van het modernisme, dat in die tijd de traditionele geloofsopvattingen aan het wankelen bracht. Tenthoff had een sterk gevoel voor sociale rechtvaardigheid. Moedig was zijn optreden tijdens bijeenkomsten van de doorgaans liberale predikanten, waar hij opriep de sociale kwestie in de preek aan de orde te stellen.

Tenthoff had veel waardering voor de arbeidersbeweging. Hij bestudeerde de sociaaleconomische vraagstukken van zijn tijd en hield tal van lezingen; met name die over het socialisme werden door de aanwezige burgers niet altijd op prijs gesteld. Het optreden van Tenthoff was origineel en verfrissend; hij bracht zijn toehoorders vaak aan het lachen.

In Hoorn trad Tenthoff naar voren als een scherp polemist en als iniatiefnemer van tal van bijeenkomsten, die het politieke leven in de stad deden bruisen. Tenthoff stond als pionier vaak alleen. De liberale predikanten vonden hem te rood; de socialisten wantrouwden hem als vertegenwoodiger van de kerk, die de arbeiders in de steek had gelaten en de orthodoxe gelovigen zagen een afvallige in hem. Toch was hij voor een jongere generatie een bron van inspiratie. In de sociale geschiedenis wordt hij beschouwd als een voorloper van het christensocialisme.

Naast een beschrijving van het leven van deze opmerkelijke stadgenoot, biedt deze biografie een blik op de sociale verhoudingen van de periode rond de overgang van de 19e naar de 20e eeuw.

(achterkant boek)