Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Johan Christiaan Kerkmeijer - Een vastberaden blik op schoonheid

Johan Christiaan Kerkmeijer

Een vastberaden blik op schoonheid


Auteur
Knegt, Rob de
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
2012
ISBN
978-90-76385-08-2
Prijs
€ 19,95


Leven en werken van Johan Christiaan Kerkmeijer (1875-1956) hebben hebben ruim tachtig jaar in het teken gestaan van het behoud van de historische schoonheid van stad en land, van Hoorn en West-Friesland. "Het Schone trok mij aan en ik acht het Schone als uiting van het goddelijke van het allergrootste belang", sprak hij in de Hoornse raadzaal tijdens de viering van zijn 75e verjaardag. Bij zijn overlijden schrijft het Dagblad voor West-Friesland ter nagedachtenis: "Een man met onsterfelijke verdiensten voor de stad".Dit boek gaat over die grote Zeeuw die als tekenleraar naar Hoorn kwam en daar op vele terreinen baanbrekend werk heeft verricht, samen met zijn echtgenoten Johanna Bakker en Christien de Regt.Ruim een eeuw na zijn vestiging in Hoorn heeft de leraar en kunstenaar Johan Christiaan Kerkmeijer in zijn stadgenoot Rob de Knegt de biograaf gevonden die op respectvolle wijze recht doet aan zijn onvermoeibare onverzettelijkheid. De Knegts levensschets biedt de lezer een helder geordend, evenwichtig gedocumenteerd en rijk geïllustreerd overzicht van johans leven en werken. Kerkmeijers talenten als initiator, stimulator, organisator en bestuurder laten zien dat zijn invloed tot op de dag van vandaag merkbaar is. Door zijn aanpak geeft de auteur ons tegelijkertijd inzicht in de geschiedenis van West-Friesland in de eerste helft van de 20e eeuw, een periode van ingrijpende veranderingen. hij doet dat met een mate van afstandelijkheid die daarbij past, zonder het mooier te maken dan het is.(achterkant boek)