Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Gezonken als een baksteen -

Gezonken als een baksteen


Auteur
Brenk, van den Seger; Bartels Michiel; Dessens, Henk; Schrickx, Christiaan
Uitgever
Stichting Archeologie West-Friesland te Hoorn
Jaar
2011
Prijs
€ 17,50


Gezonken als een baksteen Onderzoek naar het wrak van een Friese vrachtvaarder uit 1752 voor de kust van Hoorn. Het Hoornse Hop is in de Gouden Eeuw en de eeuwen hierna een van de drukst bevaren stukken van de Zuiderzee. Handelsschepen, oorlogsbodems, vrachtvaarders en vissers voeren duizenden malen per jaar naar of van Hoorn. Vele schepen vergingen in het ondiepe Hoornse Hop.In 2002 verrichtte een schip van Rijkswaterstaat een controlemeting. Op enige afstand van de oude haven van Hoorn werd het complete silhouet van een middelgroot schip zichtbaar op de meetapparatuur. Het bleek 18 m lang en redelijk gaaf in de zachte zeebodem vast te zitten. Duikende amateurarcheologen uit West-Friesland werd gevraagd het wrak te inspecteren.Het wrak bleek tjokvol te liggen met gele baksteentjes, dakpannen, plavuizen en een groot aantal fraaie witte borden met de tekst ‘Makkum 1752’. Na een aantal succesvolle duiken en aanvullende studie, liep het onderzoek vast. Het schip bleef op de bodem van het Hoornse Hop liggen.In 2010 vond Christiaan Schrickx een belangrijk historisch document dat alle puzzelstukken op zijn plaats liet vallen. Het vrachtschip was de tjalk van de Friese schipper Karsten Hoytes, komend van Makkum. Het verging onder mysterieuze omstandigheden in de nacht van 2 op 3 november 1752 in het zicht van de Hoornse haven.Archeologen, maritiem historici en materiaalspecialisten besloten hier een fraai boek aan te wijden. "Gezonken als een baksteen" is veelzijdig omdat het zowel de Fries-Westfriese maritieme handelsbetrekkingen als de productie en het gebruik van Fries aardewerk en bouwmateriaal illustreert. Tevens belicht het de functie van de tjalk als werkpaard van de Zuiderzee. Tenslotte wijst het op het nut van archeologisch onderzoek in de voormalige Zuiderzee. In de komende jaren hebben de provincies Noord-Holland en Flevoland verstrekkende voornemens om de bodem van het Markermeer te gebruiken voor allerlei ontwikkelingen. Niet alleen de historische scheepswrakken, ook de verdronken dorpen als Dampten en Etersheim en het verdwenen kasteel van graaf Floris V bij Wijdenes lopen hierbij risico. Het boek verhaalt niet alleen over een goed bewaarde tjalk maar bespreekt tevens de hele cultuurhistorie onder water.Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Archeologie West-Friesland te Hoorn. De auteurs zijn onder andere scheepsarcheoloog Seger van den Brenk, stadsarcheoloog Michiel Bartels, maritiem historicus Henk Dessens en archeoloog en historicus Christiaan Schrickx. Het is fraai vormgegeven en voorzien van veel historische illustraties.