Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Verslagen van de Archeologische Dienst Hoorn 3 - Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop te Hoorn (campagne 2004)  De opgraving op de percelen Grote Noord 4 en 6

Verslagen van de Archeologische Dienst Hoorn 3

Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop te Hoorn (campagne 2004) De opgraving op de percelen Grote Noord 4 en 6


Auteur
C. P. Schrickx ; met bijdrage van: T. Y. van de Walle - van de Woude
Uitgever
Gemeente Hoorn Archeologische Dienst
Jaar
2006
Prijs
€ als pdf op site archeologiewestfriesland


In 2004 heeft op de percelen Grote Noord 4 en 6 een opgraving plaatsgevonden. Enkele jaren eerder was al een onderzoek verricht op het belendende perceel Grote Noord 2, op de hoek van het Grote Noord en de Rode Steen. De Winston bioscoop die op dat terrein stond, moest na brand in 2000 worden gesloopt en dit vormde de aanleiding tot het onderzoek. Na afbraak van het woonhuis dat bij de bioscoop behoorde, kon in 2004 een vervolgonderzoek plaatsvinden. In deze rapportage wordt uitsluitend verslag gedaan van de tweede opgravingscampagne.De opgravingen midden in het centrum van Hoorn trokken veel bekijks. Tot meer dan 4 meter onder het huidige maaiveld troffen de archeologen houten palen, vlechtwerkwanden, haardplaatsen en veel vondstmateriaal aan. Met name het materiaal behorend bij een leerbewerker die zich in het laatste kwart van de 13e eeuw op het terrein vestigde, spreekt sterk tot de verbeelding. Grote hoeveelheden schoenen, messchedes, bekledingen en afsnijdsels getuigen van zijn werkzaamheden.De opgravingen zijn met name van belang voor het beeld van de vroegste geschiedenis van Hoorn. Voor het eerst kunnen gefundeerde uitspraken gedaan worden over de aard van de bewoning, de werkzaamheden van de bewoners en de materiele cultuur in Hoorn in de 13e en 14e eeuw.(achterkant boek)