Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Hoogtepunten uit HOORNSE BODEM - Archeologie in Noord Holland 1

Hoogtepunten uit HOORNSE BODEM

Archeologie in Noord Holland 1


Auteur
Schrickx, Christiaan - Tosca van der Walle - van der Woude e.a.
Uitgever
Uniepers Uitgevers, Hoorn / Archeologische Dienst van de Gemeente Hoorn
Jaar
2007
Prijs
€ 17,90; UITVERKOCHT


In 1964 vond in Hoorn op de Roode Steen het eerste officiële archeologische onderzoek plaats naar de overblijfselen van het vroegere stadhuis. Sindsdien zijn na een aarzelende start vele grote en kleine opgravingen gevolgd, niet alleen in de oude stadskern, maar ook elders in de gemeente. Vanaf 2000 heeft Hoorn een eigen kleine archeologische dienst en wordt overal waar het bodemarchief door nieuwbouwplannen verstoord dreigt te worden eerst archeologisch onderzoek verricht. Al deze opgravingen hebben ons een interessante collectie bodemvondsten van inmiddels duizenden objecten verschaft. Daaronder bevinden zich allerlei voorwerpen die onze bijzondere aandacht verdienen. Dat kan zijn vanwege hun zeldzaamheid of schoonheid, maar ook vanwege het bijzondere verhaal dat erover te vertellen is.
De in dit boek beschreven voorwerpen vormen daaruit een gevarieerde selectie. Objecten van vergankelijk materiaal, zoals leer en textiel nemen een niet onbelangrijke plaats in. In de vochtige en zuurstofarme bodem van de Hoornse binnenstad blijven zij veelal uitstekend bewaard en ze zijn dan ook min of meer archeologische visitekaartje van deze stad.
De viering van "650 jaar Hoorn" vormde een uitstekende aanleiding om deze opmerkelijke objecten in de schijnwerpers te zetten.

Tosca van de Walle - van der Woude (1948) studeerde Kunstgeschiedenis en Culturele prehistorie met als hoofdrichting Middeleeuwse Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1974 t/m 1995 was zij verbonden aan het Westfries Museum. Naast het beheer van de archeologische collectie en expositie werd de zorg voor het Hoornse bodemarchief en het verrichten van opgravingen een steeds belangrijker taak. Na 1995 is zij als gemeentearcheoloog werkzaam geweest bij verscheidene afdelingen van de gemeente Hoorn. Sinds 2000 heeft zij de leiding over en kleine archeologische dienst. Deze maakt tegenwoordig samen met de cluster Monumentenzorg deel uit van het bureau Erfgoed. Tosca van der Walle is gespecialiseerd in archeologisch leer uit de middeleeuwse periode.

Christiaan Schrickx (1981) studeerde Europese archeologie, met als hoofdrichting archeologie van de middeleeuwen en nieuwe tijd, en geschiedenis, met als hoofdrichting middeleeuwse geschiedenis, aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2002 werkt hij bij de archeologische dienst van de gemeente Hoorn. Als tweede archeoloog houdt hij zich daar bezig met de uitvoering van opgravingen en de uitwerking daarvan. Van zijn hand is onder andere de in 2006 verschenen publicatie "Het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston bioscoop te Hoorn (campagne 2004)", waarin uitgebreid wordt ingegaan op de vroegste geschiedenis van de stad.

(overgenomen van achterkant boek)