Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stadswandelingen  (archief)

Over 't West naar Eilanden 7 en 9 juni

09-06-2024

Muraltdijk

De West-Friese Omringdijk is aangelegd in de 13e eeuw om te voorkomen dat bewoonde gebieden in West-Friesland zouden overstromen bij hoge waterstanden van de Zuiderzee. Hoorn dat in die tijd ontstond in een knik van deze dijk, kreeg mede hierdoor betere bescherming tegen overstromingen. De straat West is als onderdeel van de Omringdijk nu niet meer te herkennen als zeewering en liep vroeger in een rechte lijn door naar Schardam. Dijkbreuk door een stormvloed in de 14e eeuw deed het Hoornse Hop ontstaan en sneed het West af waar nu de Westerdijk begint. Door gebruik te maken van de aanslibbing van buitendijks land breidde de stad zich vanaf de vroege 16e eeuw zeewaarts uit en werd later de Italiaanse Zeedijk aangelegd en kreeg het gebied dichte bebouwing in de straten en stegen.  De bloeiende economie van de stad in de eerst helft van de 17e eeuw zorgde voor toenemend ruimtegebrek in de havens. Uitbreiding in zeewaartse richting bleek nog de enige mogelijkheid. Met de aanleg van Achter op ’t Zand, de Hay, het Oostereiland en het Visserseiland ontstond de benodigde haven- en kaderuimte. Maar succesvol was deze uitbouw van de haven nooit, na het gereedkomen in 1655 liep de economie van in Hoorn sterk terug. Uiteindelijke kregen de eilanden heel andere bestemmingen dan waarvoor ze aangelegd waren.

Vanaf de Roode Steen nemen de gidsen van Oud Hoorn u mee over het West langs dijken, straten, stegen, havens en de eilanden.

 

De wandeling Over ’t West naar de Eilanden start op vrijdagavond 7 juni om 19.30 uur en op zondag 9 juni om 11 uur beide keren van de Roode Steen. Deelname is gratis

 

 

 

  Overzicht Stadswandelingen

 

Zelf een themawandeling lopen