Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stadswandelingen  (archief)

Tussen de Poorten

02-06-2023

Vroege bebouwing aan het Munnickenveld

De gidsen van Oud Hoorn wandelen graag met u over de stadswallen tussen twee verdwenen poorten in Hoorn. In het verlengde van het Kleine Noord heeft tot halverwege de 19e eeuw de Noorderpoort gestaan en het Koepoortsplein herinnert nog aan de Koepoort waar het vee naar de markten werd gedreven. Deze twee poorten markeren het gebied waar traditioneel een van de meest charmante wandelingen van Oud Hoorn wordt georganiseerd.

Bonte geschiedenis

Het waren de monniken van het St. Pietersdal klooster die de grond ten noorden van de Gedempte Turfhaven in ontwikkeling brachten. Na de kloosterperiode werd er heel afwisselend gebruik gemaakt van het gebied. De gidsen van Oud Hoorn vertellen u bijvoorbeeld graag over het pesthuis aan de Veemarkt dat later als armenweeshuis en kazerne dienst deed. De aanleg van het spoor heeft de bebouwing aan de noordzijde van de binnenstad een nieuwe impuls gegeven. Architect Johannes van Reijendam leverde een kleurrijke bijdrage met ontwerpen in neorenaissance, eclectische en/of chaletstijl.

‘Vrindelijk en lieftallig met malkanderen om te gaan’

Bejaarde burgers schonken vroeger hun bezit aan een klooster of gasthuis in ruil voor inwoning en verzorging. Vanaf de zestiende eeuw werd deze voorziening steeds vaker verzorgd door rijke kooplieden die uit christelijke naastenliefde hofjes oprichtten. Op het voormalige ‘munnickenveld’ zijn zo het Claes Stapels hofje en het Pietershof ontstaan. Om de zaken in een gemeenschappelijke woonvorm goed te laten verlopen, golden strikte regels. De bewoonsters in het Claes Stapels hofje moesten 's avonds voor 10 uur thuis zijn, mochten geen sterke drank in huis hebben en nooit met een medebewoonster twisten of kijven. Ja, zelfs op het maken van vinnige opmerkingen stond een straf.

De wandeling Tussen de Poorten start vrijdagavond 2 juni om 19.30 uur vanaf het Noorderplantsoen tegenover het station. Deelname is gratis.

 

Claes Stapels hofje

 

 

 

 

 

 

  Overzicht Stadswandelingen

 

Zelf een themawandeling lopen