Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2020 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 2020 - 4

Bij de voorplaat

Pag. 158
Een foto van de glassculptuur die JChristiaan Heydenrijk heeft gemaakt voor de binnentuin van het Dijklander Ziekenhuis als eerbetoon aan Odile Moereels. Deze illustratie vormt de opmaat naar het eerste artikel.

Een lichtend voorbeeld en een ingeloste ereschuld

Ottens, E.
Pag. 160-162
Na het uitgebreide verhaal in Oud Hoorn 2020.3 (blz. 108-114) door Rita Lodde over Odile Marie Elisabeth Moereels treft u in dit nummer een verslag aan van de plechtigheid rond het onthullen van de blijvende herinnering aan haar. De parallel tussen haar optreden in oorlogstijd en de druk waaronder de huidige verzorgenden in corona-tijd moeten werken met gevaar voor eigen leven is treffend.

Ervaringen uit de praktijk

De Rooij – Hilbrands, W.
Pag. 164-165
De auteur is de dochter van de bekende en populaire vroedvrouw Antje Hilbrands- de Boer (1909-1991), die meer dan 6000 geboortes begeleidde tussen 1937 en 1977. Haar levensverhaal vertelt tegelijkertijd ook over de grote ontwikkelingen in de verloskunde in Hoorn in die jaren. In een appendix (Ervaringen uit de praktijk, blz. 168-171) staat een aantal ervaringen uit de praktijk die blijde ouders haar hebben toegezonden of verteld. Meer van dergelijke verhalen kunt u hier vinden op de website van Oud Hoorn in de rubriek Kwartaalblad.

De jammerlijke kolonisatiepoging aan de Amazone van Jan Reeps

Ottens, E.
Pag. 172-178
Jan Reeps (Hoorn ca. 1651-1697), koopman in dienst van de VOC in Indië, is vooral bekend gebleven door zijn verslag van een barre terugreis uit Indië in 1683-1684 en het verslag van zijn onfortuinlijke poging in dienst van de West-Indische Compagnie een kolonie te stichten ten zuiden van Frans Guyana aan de Amazone. Bizarre verhalen die scenario’s voor een filmscript zouden kunnen vormen en de expansiedrift in de 17de eeuw invoelbaar maken.

‘Ons jegenwoordige paus’

Schaake, A.
Pag. 180-185
Een portret van François van Bredehoff 1648-1721), de machtigste regent van Hoorn aan het einde van de 17de eeuw en het begin van de 18de en door een van zijn rivalen zelfs de nieuwe paus genoemd. Aan de hand van de politieke ontwikkelingen in de Republiek en de opkomst van een stedelijke elite schetst Schaake op microniveau de wijze waarop Van Bredehoff daar gebruik van maakt om de macht te grijpen en er een adellijke levensstijl op na te kunnen houden. Her artikel laat ook zien hoe de Van Bredehoffs, zoals zovele families uit Antwerpen, verdreven door het oorlogsgeweld, in de Republiek een grote rol gaan spelen.

Van Gorredijk naar Hoorn

 Lodde-Tolenaar, R.
Pag. 188-196
Nadat In Koggenland, kwartaalblad van de afdeling Oostelijk West-Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging vorig jaar een aanzet was gegeven door Janna Chun-Selie, heeft Rita Lodde verder gezocht naar verwantschappen van Hoornse middenstanders. Nakomelingen van Jolle Eiles Buitenhof en Aukje van den Berg uit Gorredijk in Friesland blijken aan het einde van de 18de eeuw in Hoorn te zijn terechtgekomen. Het verhaal dat volgt laat de relaties zien tussen bekende Hoornse familienamen uit de middenstand als Van Wijk, Eilander, Waerts, Osinga, Jonkman, Lückens, Boedijn.   Verder nog Kermisfoto op een metalen plaatje (hoe een oude ferrotypie zijn geheimen prijsgeeft), Trudy de Rooij-Fikke bedankt (necrologie), Wat wil ik vroeger worden (themawandeling van de Werkgroep Educatie) en de vaste rubrieken Schenkingen aan Oud Hoorn, Lezers schrijven, Stadsbeeld en Verleden en Heden.

Bekijk of download de PDF versie (3.28 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen Kennisbank, Gerard van Stijn